ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

 • Výbor ČPtS a jeho členové

  Výbor ČPtS a jeho členové

  Složení výboru na období 2022 - 2026:

  Předseda

  prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
  Klinika psychiatrie
  I. P. Pavlova 185/6
  779 00  Olomouc
  tel.: 603 414 930
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


  Místopředsedové

  Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
  Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; nestátní zdravotnické zařízení SANANIM
  Apolinářská 445/6-8
  128 00 Nové Město
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  MUDr. Ondřej Pěč
  Klinika ESET
  Vejvanovského 1610
  Praha 4
  tel.: 603 429 321
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


  Vědecký sekretář

  PaedDr. Martina Richterová Těmínová
  SANANIM, z.ú.
  Ovčí Hájek 2549/64A
  158 00  Praha 5
  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


  Členové výboru

  PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.
  CERVOY, s.r.o.
  Za řekou 229
  664 71 Veverská Bítýška
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  PhDr. Magdalena Frouzová
  Centrum integrativní psychoterapie
  Bělohorská 93/2468
  169 00 Praha 6
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  PhDr. Karel Koblic
  Psychoterapie Břeh
  Rašínovo nábřeží 38
  128 00 Praha 1
  tel., fax: 222 324 027
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  MUDr. Olga Kunertová
  Ambulance pro psychiatrii a psychoterapii v rámci centra Gaudia
  Jeseniova 47
  130 00 Praha 3
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  PhDr. Marie Pečená
  Soukromá ordinace klinické psychologie
  Tererova 1355
  149 00  Praha 4
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

   


  Tajemnice

  Ing. Petra Žufníčková, DiS.
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

 • Revizní komise

  Revizní komise

  Revizní komise byla pro roky 2023-2027 zvolena ve složení:

  PhDr. Jiří Libra
  MUDr. František Matuška
  MUDr. Alena Večeřová Procházková

  Zpráva revizní komise 2022-2023 viz Dokumenty pro členy


  Revizní komise 2018-2022 (nadále pokračuje ve stejném složení)

  PhDr. Olga Holeyšovská, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  PhDr. Ing. Marie Lhotová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  PhDr. Jarmila Tolimatová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

  Výroční zpráva revizní komise za rok 2021

  Revizní komise (dále RK) prostudovala účetní podklady za rok 2021 a konstatuje, že jsou nadále přehledně vedené. Nejasné položky a platby se s účetní vyjasnily a celkově v nich RK neshledala pochybení.

  V účetním deníku, který je velmi dobře vedený, RK neshledala žádných pochybností. Doporučuje doplnit údaje dle účetního deníku do zaslané tabulky č. 20061 Hospodaření OS psychoterapeutická 2021.

  RK  by nadále uvítala v zápisech výboru uvádět bod Schválené finance s datem schůze výboru, uvést název akce či služby a konkrétní částku.

  V Praze dne 22. 6. 2022

  Olga Holeyšovská, předsedkyně


  Výroční zpráva revizní komise za rok 2020

  Revizní komise /dále RK/ prostudovala účetní podklady za rok 2020 a konstatuje, že jsou nadále přehledně vedené.

  Nejasné položky a platby se s účetní vyjasnily a celkově v nich RK neshledala pochybení.

  V zápisech výboru ČPtS ČLS JEP je schvalování plateb již přehledně uvedené: konkrétní částka, jméno, eventuálně organizace a název akce; výbor k naší spokojenosti zohlednil připomínky z předchozího roku.

  RK  by uvítala v zápisech výboru uvádět bod Schválené finance a do ní zapsat akci a schválenou částku.

  Nadále RK doporučuje u plateb výborem schválených a v zápisech uvedených stejným názvem akce/výdaje označit i v účetnictví, aby bylo možné schválené částky spárovat s obdrženými.

  V Praze 7.9.2021


  Výroční zpráva revizní komise za rok 2019

  Revizní komise prostudovala účetní podklady za rok 2019. Jsou převážně přehledně vedené, několik nejasných položek a plateb s účetní se vyjasnily a celkově v nich neshledala pochybení.V zápisech výboru ČPtS ČLS JEP je schvalování plateb již přehledně uvedené: konkrétní částka, jméno, eventuálně organizace a název akce; výbor k naší spokojenosti zohlednil připomínky z předchozího roku. Uvítaly bychom v zápisech výboru uvádět bod Schválené finance a do ní zapsat akci a schválenou částku. Nadále doporučujeme u plateb výborem schválených a v zápisech uvedených stejným názvem akce/výdaje označit i v účetnictví, aby bylo možné schválené částky spárovat s obdrženými.

  Za RK zprávu vypracovala PhDr. Olga Holeyšovská

  V Praze 6. 1. 2021


  Výroční zpráva revizní komise za rok 2018

  Revizní komise prostudovala účetní podklady za rok 2018. Jsou  převážně přehledně vedené,  několik nejasných položek a plateb s účetní vyjasnil a celkově v nich neshledala pochybení.

  V zápisech výboru ČPtS ČLS JEP je schvalování plateb již přehledně uvedené: konkrétní částka, jméno, eventuálně organizace a název akce; výbor k naší spokojenosti zohlednil připomínky z předchozího roku.  

  Nadále doporučujeme u plateb výborem schválených a v zápisech uvedených stejným názvem akce/výdaje označit i v účetnictví, aby bylo možné schválené částky spárovat s obdrženými.

  Za RK zprávu vypracovala PhDr. Olga Holeyšovská

  V Praze 3. 6. 2020

   

  Zpráva o činnosti revizní komise za období 2015-2019

  Práce revizní komise zvolené na 30. Psychoterapeutické konferenci v lázních Jeseník zahájila činnost ve složení 2 členů: předsedkyně komise PhDr. Olgy Holeyšovské a členky Mgr. Jarmily Tolimatové. Třetí zvolená členka Mgr. M. Pastuchová v r. 2016 ukončila členství ve společnosti a tedy i komisi. 

  Revizní komise na počátku své činnosti prostudovala účetní podklady za rok 2015 a 2016 a neshledala v nich pochybení, i když měla komise k dispozici pouze souhrnné platby přijaté a vydané za Psychoterapeutickou konferenci 2015. Většina odsouhlasených výdajů je uvedena  v zápisech z výborů ČPtS ČLS JEP.

  Na rozdíl od roku 2015 jsou v roce 2016 v zápisech ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP velmi dobře dohledatelné konkrétní částky u schválených výdajů. Účetní doklady jsou přehledně vedené. 

  RK doporučila u schválených plateb nadále v zápisech zasedání schůze výboru uvádět konkrétní částku, jméno, eventuálně organizaci a název akce, nejen obecně např. kurz. 

  Zápisy výboru ČPtS ČLS JEP v letech 2017 a 2018 jsou přehledné.

  Účetní doklady v tomto období jsou taktéž řádně vedené. Nadále jsme však doporučily u schválených plateb uvádět konkrétní částku, jméno, eventuálně organizaci a název akce.

  Práce revizní komise /RK/ pokračovala v činnosti v roce 2018 ve složení 3 členů: předsedkyně komise PhDr. Olga Holešovská, členka Mgr. Jarmila Tolimatová a od září r. 2018 byla kooptována do RK jako třetí člen PhDr. Marie Lhotová. Téměř každé schůze výboru se zúčastnila jedna členka RK. Celá komise se pravidelně schází v průběhu kalendářního roku zhruba 4x.

  Za RK zprávu vypracovala PhDr. Olga Holeyšovská

  V Praze 11.11. 2019

   

 • Etická komise

  Etická komise

  Etická komise České psychoterapeutické společnosti JEP vznikla v roce 1999 a je nezávislým orgánem společnosti. Členové etické komise jsou voleni na 4 roky, funkce v ní jsou čestné.

  Současná etická komise byla zvolena členy ČtPS JEP v dubnu 2024 ve složení:

  Mgr. Jana Hostovská - předsedkyně

  PhDr. Sylvie Navarová

  Mgr. Štefan Schwarc

  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Tajemnice

  Tajemnice

  Ing. Petra Žufníčková, DiS.
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Náplň práce 

  • přizuje zápis ze zasedání výboru
  • vyřizuje telefonické, emailové a poštovní dotazy, návrhy, stížnosti členů Společnosti a dalších subjektů + postupuje dál relevantním osobám.
  • předává ke schválení výboru přihlášky novách členů, řeší zároveň možnou žádost nového (i starého) člena o zařazení do Seznamu psychoterapeutů, zajišťuje tak jeho aktualizaci
  • udržuje seznam psychoterapeutů
  • spravuje a aktualizuje webové stánky Společnosti
  • vede evidenci drobných výdajů v pokladně a vyúčtování s ČLS