ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Schvalování komplexních vzdělávacích programů v psychoterapii pro zdravotnictví

Všechny vzdělávací programy zahájené od 1.1.2018 musí být schváleny podle nových kritérií. 

Upozornění: administrativní chybou dostaly některé instituty schválení do konce roku 2023. Těmto institutům budou předána nová vyrozumění, v nichž bude termín opraven. Veškerá schválení mají tedy jednotnou platnost do 31. 12. 2022. Omlouváme se.

Pokud vzdělávací program začne do 31.12.2017, je schvalován podle kritérií platných do konce tohoto roku a samozřejmě nebude ve svém průběhu schvalován znovu, třebaže se od 1.1.2018 kritéria mění.

Formulář žádosti a instrukce k jeho vyplnění naleznete na stránkách IPVZ.


Pro více informací lze využít následující odkaz:

https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-psychologie/schvalovani-psychoterapeutickych-vycviku

 

Kriteria schvalování vzdělávacích programů

Schválené vzdělávací programy

Pro období  1. 1. 2018 až 31. 12. 2022 byly doposud pro zdravotnictví  schváleny tyto komplexní vzdělávací programy v psychoterapii:

 • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii – výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii posttraumatu, Rafael institut, garant doc. Marek Preiss, www.rafaelinstitut.cz
 • Psychoanalytická psychoterapie, Institut aplikované psychoanalýzy, garant doc. Jiří Kocourek
 • Program v psychoterapii pro zdravotnictví se zaměřením na komplexní, interdisciplinární léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění, E-clinic, garant prof. Hana Papežová
 • Výcvikový program individuální sekce České společnosti pro analytickou psychoterapii, člena Evropské federace pro analytickou psychoterapii, garant MUDr. Halina Čermáková, www.cspap.cz
 • Výcvikový program dětské sekce České společnosti pro analytickou psychoterapii, člena Evropské federace pro analytickou psychoterapii, garant MUDr. Kopřivová, www.cspap.cz
 • Výcvik v psychoanalytické psychoterapii, Psychoanalytický institut při České psychoanalytické společnosti, garant PhDr. Václava Probstová
 • Výcvik v psychoanalýze, Psychoanalytický institut při České psychoanalytické společnosti, garant PhDr. Václava Probstová
 • Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii, Česká společnost pro analytickou psychologii, garant PhDr. Luděk Běťák, www.csap-cz.eu
 • Výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii, Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii, garant Mgr. Jan Dufek, www.cskip.cz
 • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, garant PhDr. Jan Knop, www.lippp.cz
 • Výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii, Brněnský institut psychoterapie, garant Mgr. Jan Dufek
 • Výcviky v období 2019-2022, Dialog-Český institut pro výcvik v gestalt psychoterapii, garant MUDr. Helena Fišerová
 • Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii ČSPAP, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – skupinová sekce, garant PhDr. L. Vrba
 • Výcvikový kurz v kognitivně behaviorální terapii, Institut kognitivně behaviorální terapie, z.s., garant MUDr. J. Zbytovský
 • Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, Skálův institut, garant PhDr. M. Frouzová, www.skaluvinstitut.cz
 • Odyssea - Mezinárodní Institut KBT, garant prof. MUDr. Ján Praško, CSc., www.vycvikkbt.cz
 • Komplexní psychoterapeutické vzdělávání v existenciální analýze a logoterapii, Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu z.s., garant PhDr. M. Wagenknecht
 • Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, Český institut  PCA Brno, z.s., garant PhDr. Beata Nour Mahammadi
 • Psychoterapeutický výcvik SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii SUR, z.s., garant doc. MUDr., PhDr. Kamil Kalina, CSc., EMPH, www.sur.cz
 • Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, IPIPAP, garant PhDr. M. Kosová
 • Komplexní vzdělávací program pro individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii, Inspirace – Institut pro systemickou terapii podle Satirové, garant MUDr. A. Beránková
 • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii PCA, PCA institut Praha, garant MUDr. A. Machander
 • Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii s fokusem na práci s emocemi, garant. PhDr. S. Morávek
 • Výcvik integrace v psychoterapii, Integrace v psychoterapii a Perspektivy psychoterapie, garant Mgr. R. Karpíšek
 • Výcvik v psychodynamické psychoterapii, PVŠPS, garant PhDr. J. Růžička

 

Schvalovací komise

Od června 2020 přešla kompetence ke schvalování na nově ustanovenou komisi v rámci IPVZ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní informace

https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-psychologie/schvalovani-psychoterapeutickych-vycviku