ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je dobrovolné sdružení lékařů, psychologů a jiných pracovníků ve zdravotnictví a z příbuzných oborů.

ČPtS ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování psychoterapie. Usiluje o její využívání v léčebně preventivní péči o psychické zdraví občanů.