ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

 • Jak se přihlásit k členství v ČPtS

  Jak se přihlásit k členství v ČPtS

  Řádným členem se může stát lékař, klinický psycholog či jiný pracovník ve zdravotnictví nebo v příbuzném oboru. O přijetí nebo nepřijetí rozhoduje výbor vždy individuálně na základě zaslané přihlášky. Všichni noví zájemci o členství v ČPtS musí mít zajištěny dva podpisy stávajících členů ČPtS jakožto doporučení k přijetí. 

  Odkaz na přihlášení se za člena České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP naleznete zde.

  Dále je nutno uhradit roční členský poplatek na základě výzvy od ČLS.

 • Čestní členové ČPtS

  Čestní členové ČPtS

  MUDr. Olga Dostálová, CSc.

  Práce na PVŠPS od začátku r. 2000. Sedm let na katedře sociální práce FFUK + 3 roky psychoterapeutická poliklinika ESET + přednášky na PPF. Před nástupem do důchodu pracovala 35 let na radioterapeutickém oddělení FN v Motole, v posledních 10 letech své působnosti jako přednostka oddělení. Mezi prvními klinickými lékaři se zabývala imunitou onkologicky nemocných, na toto téma obhájila také titul CSc. O této problematice publikovala několik cizojazyčných článků v odborných časopisech. Kromě své odbornosti se věnovala od začátku své práce jako první v onkologii psychice pacientů se zhoubnou nádorovou nemocí, od r. 1967 i psychoterapii, jejíž výuku absolvovala u prof. PhDr. Kratochvíla, v Praze pak u doc. MUDr. Skály a částečně i přímo na Psychiatrické klinice UK v Praze. Získala kvalifikaci pro provádění psychoterapie v nepsychiatrických oborech. Kromě  50 článků z oboru onkologie (z nich několik cizojazyčných), napsala 3 samostatné publikace o psychické péči o onkologické pacienty, jednu společnou publikaci editorovala a v dalších třech monografiích měla svou kapitolu na téma psychické péče o onkologicky nemocné. Jedna publikace byla přeložena do ruského jazyka.

  doc. MUDr. Jozef Hašto, CSc.

  PhDr. Hana Junová (1937-2021)

  prof. MUDr. Ferdinand Knobloch (1916-2018)

  PhDr. Darja Kocábová (1931-2023)

  prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

  Je vedoucím psychologem v psychiatrické nemocnici v Kroměříži a emeritním profesorem klinické psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V psychiatrické nemocnici, kde pracuje od roku 1957, vybudoval v roce 1971 specializované psychoterapeutické oddělení pro léčení neuróz skupinovou psychoterapií. V letech 1969–1970 se aktivně účastnil jako výzkumný pracovník četných pokusů s hypnózou na renomovaných pracovištích v USA, na Stanfordské a Pensylvánské univerzitě. V letech 1974 až 2011 organizoval se svými kroměřížskými spolupracovníky v Luhačovicích celkem devět významných česko-slovenských psychoterapeutických konferencí. Zpracovával, přednášel a praktikoval integrativní přístup v psychoterapii, zabýval se i psychoterapií sexuálních dysfunkcí. Je autorem řady odborných monografií, k nimž patří Základy psychoterapie (vyšla naposledy v 7. vydání v roce 2017), Manželská a párová terapie, Skupinová psychoterapie v praxi, Příběhy terapeutických skupin, Klinická hypnóza, Experimentální hypnóza a Sexuální dysfunkce. V roce 2002 mu byla olomouckou univerzitou udělena prestižní cena Františka Palackého za celoživotní dílo v oblasti klinické psychologie.

  PhDr. Olga Marlinová

  Vystudovala klinickou psychologii na FFKU v Praze. Po emigraci do USA absolvovala psychoanalytický výcvik na William Alanson White Institutu v New Yorku (1973), měla soukromou praxi na Manhattanu, zabývala se výukou a supervizí. Po návratu do vlasti ( 1994) vyučovala psychoanalýzu a klinickou psychologii na Katedře psychologie Filosofické fakulty Karlovy Univerzity, vedla výcvikové a supervizní skupiny pro psychoterapeuty a přednášela na finských univerzitách. Působí v soukromé praxi v Praze. Je také členkou Americké Psychoanalytické Asociace, IPA, České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a Group Analytic International Society.

  doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. (1944-2018)

  doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. (1916-2007)

  prof. Helmuth Stolze, Dr. Med

  PhDr. Antonín Šimek (1945-2005)

  prof. PhDr. Jan Vymětal, CSc. (1945-2023)