ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

 • Jak se přihlásit k členství v ČPtS

  Jak se přihlásit k členství v ČPtS

  Odkaz na přihlášení se za člena České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP naleznete zde.

  Řádným členem se může stát lékař, klinický psycholog či jiný pracovník ve zdravotnictví nebo v příbuzném oboru. O přijetí nebo nepřijetí rozhoduje výbor vždy individuálně na základě zaslané přihlášky. Všichni noví zájemci o členství v ČPtS musí mít zajištěny dva podpisy stávajících členů ČPtS jakožto doporučení k přijetí. 

  Dále je nutno uhradit roční členský poplatek na základě výzvy od ČLS.

 • Čestní členové ČPtS

  Čestní členové ČPtS

  Pracovala 35 let na radioterapeutickém oddělení FN v Motole, 15 let jako ordinářka, 10 let jako přednostka oddělení. Má specializaci v oboru radioterapie, kandidaturu v oblasti imunologie zhoubných nádorů, dále specializaci z psychoterapie pro obor onkologie. Od r.1967 prováděla kromě somatické léčby svých pacientů také psychoterapii. Od r. 1991 je v důchodu. Od r.1992 pak 7 let přednášela na katedře sociální práce FFUK, v současnosti již 17. rok přednáší na PVŠPS, kterou pomáhala zakládat, v posledních 7 letech je tam ve funkci kancléřky. Napsala 3 knihy o psychické péči a psychoterapii u onkologicky nemocných, editovala další knihu ve spolupráci s autory různých oborů týkající se péče o onkologicky nemocné v pokročilém stavu. V obsáhlé monografii Paliativní medicína (Vorlíček, Adam, ed.) v r. 1998 a v rozšířeném vydání Paliativní medicína (Vorlíček, Adam a Pospíšilová, ed.) v r. 2004 měla dvě kapitoly o emočním stavu u onkologicky nemocných a další se spoluautorkou o sociální práci s těmito nemocnými.

  doc. MUDr. Jozef Hašto, CSc.

  PhDr. Hana Junová

  prof. MUDr. Ferdinand Knobloch

  PhDr. Darja Kocábová

  prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

  Je vedoucím psychologem v psychiatrické nemocnici v Kroměříži a emeritním profesorem klinické psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V psychiatrické nemocnici, kde pracuje od roku 1957, vybudoval v roce 1971 specializované psychoterapeutické oddělení pro léčení neuróz skupinovou psychoterapií. V letech 1969–1970 se aktivně účastnil jako výzkumný pracovník četných pokusů s hypnózou na renomovaných pracovištích v USA, na Stanfordské a Pensylvánské univerzitě. V letech 1974 až 2011 organizoval se svými kroměřížskými spolupracovníky v Luhačovicích celkem devět významných česko-slovenských psychoterapeutických konferencí. Zpracovával, přednášel a praktikoval integrativní přístup v psychoterapii, zabýval se i psychoterapií sexuálních dysfunkcí. Je autorem řady odborných monografií, k nimž patří Základy psychoterapie (vyšla naposledy v 7. vydání v roce 2017), Manželská a párová terapie, Skupinová psychoterapie v praxi, Příběhy terapeutických skupin, Klinická hypnóza, Experimentální hypnóza a Sexuální dysfunkce. V roce 2002 mu byla olomouckou univerzitou udělena prestižní cena Františka Palackého za celoživotní dílo v oblasti klinické psychologie.

  PhDr. Olga Marlinová

  Vystudovala klinickou psychologii na FFKU v Praze. Po emigraci do USA absolvovala psychoanalytický výcvik na William Alanson White Institutu v New Yorku (1973), měla soukromou praxi na Manhattanu, zabývala se výukou a supervizí. Po návratu do vlasti ( 1994) vyučovala psychoanalýzu a klinickou psychologii na Katedře psychologie Filosofické fakulty Karlovy Univerzity, vedla výcvikové a supervizní skupiny pro psychoterapeuty a přednášela na finských univerzitách. Působí v soukromé praxi v Praze. Je také členkou Americké Psychoanalytické Asociace, IPA, České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a Group Analytic International Society.

  doc. MUDr. Václav Mikota, CSc

  doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. (1916-2007)

  prof. Helmuth Stolze, Dr. Med

  PhDr. Antonín Šimek (1945-2005)

  prof. PhDr. Jan Vymětal, CSc.