ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Tři odborná uskupení – Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP (ČPtS), Psychiatrická společnost ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR – schvalují komplexní vzdělávací programy v psychoterapii pro zdravotnictví.

Tyto programy byly vytvářeny a jsou schváleny jako vzdělávání programy v psychoterapii pro klinické psychology a lékaře (zejména psychiatry). I v jejich případě však psychoterapeutickou kvalifikaci završuje a ukončuje další státem schválená formalizace.

 

Vzdělávacím institutům nic nebrání do takových programů přijímat i další uchazeče. Přestože jsou někdy takto inzerovány, tyto programy však nejsou a nemohou být rekvalifikací – případné ostatní absolventy úspěšné absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii opravňuje pouze k využívání psychoterapeutických znalostí, vědomostí a dovedností podle pravidel své původní profese!

Jakékoliv zaštítění vzdělávacího programu nebo vzdělávacího institutu (např. spolkem Česká asociace pro psychoterapii, Evropskou asociací pro psychoterapii, příp. zmíněným schválením pro zdravotnictví) pro jiný výklad nestačí!

Před vstupem do některého z psychoterapeutických výcviků doporučujeme nejen zvážit výběr takového výcviku, ale zejména pečlivě ověřit i možnosti jeho uplatnění ve své původní profesi.


Výbor České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, z.s. dne 6.12.2016