ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Důležitá informace pro pacienty - zájemce o psychoterapii

V ČR je v současné době praktikování psychoterapie značně nepřehledné.

V případě pochybností kontaktujte etickou komisi ČPtS

 

Potřebujete-li léčbu svých zdravotních obtíží prostřednictvím psychoterapie v jasném zákonném rámci (mlčenlivost, odpovědnost, režim stížností, pravidla zacházení se zdravotnickou dokumentací atd.), můžete ji nalézt pouze u klinického psychologa či psychiatra (výjimečně lékaře jiné odbornosti), který pracuje jako „poskytovatel zdravotní péče“ (dříve ve státním či nestátním zdravotnickém zařízení) registrovaný krajským úřadem.

Jak zjistíte, že jde o takového odborníka:

Především jeho kvalifikaci garantuje stát - Ministerstvo zdravotnictví ČR. To znamená, že je držitelem certifikátu o absolvování kurzu v systematické psychoterapii vydávaného  Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E.Purkyně z.s. a nebo dříve vydávaného (Institutem pro další vzdělávání ve zdravotnictví Praha) osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii. Oba tyto doklady jsou vydávány až po úspěšném absolvování schváleného komplexního vzdělávání v psychoterapii a státem garantované zkoušce.

U výše popsaných poskytovatelů zdravotní péče se smlouvou s Vaší zdravotní pojišťovnou je psychoterapeutická péče hrazená ze zdravotního pojištění, u poskytovatele bez této smlouvy ji hradíte v hotovosti.

Hradí-li psychoterapii u konkrétního poskytovatele péče Vaše zdravotní pojišťovna, lze se spolehnout, že jeho kvalifikaci sama ověřuje a hlídá.

Hradíte-li si psychoterapii v hotovosti, doporučujeme obezřetnost týkající se příslušné kvalifikace a zejména doporučujeme ověřit, zda jste ve zdravotnickém zařízení nebo u někoho, kde nabízí psychoterapii na základě živnostenského oprávnění.

Na stránkách naší společnosti  naleznete seznam kvalifikovaných psychoterapeutů, kteří mohou nabídnout zdravotní péči ambulantně (bez ohledu na formu úhrady).

Kromě toho se můžete setkat s navenek více či méně seriózně působícími nabídkami léčby, které jsou prováděny pod hlavičkou libovolné živnosti:

a)      s držiteli uvedených certifikátů, kteří však odešli ze zdravotnictví a nabízejí     

      psychoterapii (třeba s titulem MUDr. či PhDr.),

b)      s držiteli nejrůznějších potvrzení různých institutů vzdělávajících v psychoterapii bez onoho státního certifikátu,

c)      držiteli potvrzení o zapsání do seznamu psychoterapeutů vydávaného spolkem „Česká asociace pro psychoterapii“,

d)     těmi, kdo žádné vzdělání v psychoterapii nemají a za psychoterapeuty se prohlašují sami.

Žádnou z těchto dalších kategorií nabídek léčby nemůže odborná společnost doporučit.

Záleží na každém, komu svoji důvěru svěří.

 
Výbor České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, z.s, dne 6.12.2016, úprava 10.1.2017