ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Výsledky voleb do Etické komise České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (volby proběhly od 4. do 14. 4. 2024)

Do etické komise ČPtS byli zvoleni:

Mgr. Jana Hostovská

PhDr. Sylvie Navarová

Mgr. Štefan Schwarc

Zvolení potvrdili, že volbu přijímají.

Volební komise potvrzuje, že volby proběhly řádně. Prohlašuje dále, že etická komise je nezávislá na výboru Společnosti a výbor do výběru kandidátů nijak nezasahoval.

Volební komise pro volby do EK ČPtS:

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., předseda

PhDr. Marie Pečená

PaedDr. Martina Richterová Těmínová