ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

NOVÉ DROGY JAKO PSYCHOTERAPEUTICKÝ PROBLÉM (doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.) 

Pořadatel: Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

Termín konání: 8. října 2024 online (link bude účastníkům zaslán nejpozději den předem)

Čas konání: 17:00 až 20:00 

Kód akce: 2524076

přihlášení zde (nejzazší termín pro přihlášení je 7. 10. 2024)

-------------------------------------

Bude následovat:

19. 11. 2024 ZACHÁZENÍ S MOCÍ V PSYCHOTERAPII (PhDr. Magdalena Frouzová), VS: 2524077

přihlášení zde (nejzazší termín pro přihlášení je 18. 11. 2024)

Platba předem: pro členy ČPtS 300,- Kč na č.ú. ČLS JEP: 500617613/0300, VS: 2524076, do poznámky napište své jméno (cena pro nečleny 500,- Kč)

Kód akce: 2524076

Přednášející a odborný garant: doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Anotace:

Ze širokého spektra tzv. nových drog, přírodních i uměle vyráběných, se webinář zaměřuje zejména na kratom a disociativní drogy typu ketaminu. Účastníci se seznámí se základními informacemi o těchto látkách, způsoby jejich užívání a jejich krátkodobými i dlouhodobými účinky na lidskou psychiku. Každá z těchto látek naplňuje určité psychologické potřeby uživatelů a vytváří specifické formy psychopatologie, s nimiž se může psychoterapeut ve své praxi setkat. Zvláštní pozornost budeme věnovat fenoménu chemicky navozené disociace, důvody, proč ji lidé vyhledávají a jak může navazovat na určité osobnostní profily. Na webináři nebudou chybět doporučení pro psychoterapeutickou práci s pacienty/klienty, kteří tyto látky užívají.

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.