ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Doba covidová nám přinesla řadu zkušeností. Se všemi změnami však vyvstává řada problemů, které jsou více či méně sociálního charakteru a až následně s sebou nesou psychickou zátěž. Lidé mnohdy vyhledávají psychoterapeutický kontakt, a to i proto, že pojem psychoterapie u nás jaksi zdomácněl a z laického pohledu zevšeobecněl pro různé druhy pomoci - léčebné, poradenské i sociální. Medializace nové situace, spojené
zejména se spoustou nejistot, nedostatkem informací a zkušeností s pandemií, mnohdy přispěla ke zvýšené poptávce po těchto službách. Obchodní smýšlení, které proniká do všech sfér našeho života, v souvislosti s tím tak vytvořilo podmínky pro vznik řady uskupení, sdružení i soukromých živností, které nabízejí psychoterapii, mnohdy bez splnění legislativních a leckdy ani odborných požadavků pro provozování psychoterapeutické praxe. Některé z nich se dokonce i zaštiťují odbornými společnostmi, aniž by k tomu obdržely souhlas a oficiální stanovisko konkrétní odborné společnosti.


ČPtS tedy doporučuje, aby při výběru těchto služeb byli klienti a pacienti opatrní a neopomíjeli ověřit si krom jiného i odbornou způsobilost poskytovatele psychoterapeutické pomoci.

Výbor České psychoterapeutické společnost ČLS JEP, 24. 6. 2021