ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Dne 6. 11. 2020 zaslala ČPtS panu ministru zdravotnictví dopis ohledně podpory psychoterapeutické péče. Dopis stejného znění byl zároveň odeslán panu premiérovi:

Reakce ČAP na výše zmíněný dopis ze dne 10. 11. 2020

Odpověď ministra zdravotnictví ze dne 12. 11. 2020

Reakce ČPtS na dopis ČAP ze dne 13. 11. 2020