Výbor ČPtS a jeho členové

Předseda

PhDr. Karel Koblic
Psychoterapeutické středisko
Břehová 3
110 00 Praha 1
tel., fax: 222 324 027
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Místopředsedové

prof. MUDr. Ján Praško, Csc.
Klinika psychiatrie
I.P.Pavlova 6
75 20 Olomouc
tel.: 603 414 930
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Alena Paloušová
Ordinace klinické psychologie
Malostranské nám. 24
118 01 Praha 1
tel.: 257 530 409
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vědecký sekretář

MUDr. Ondřej Pěč
Klinika ESET
Vejvanovského 1610
Praha 4

tel.: 603 429 321
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členové výboru

MUDr. Jiří Berka
Psychoterapeutická a psychiatrická ordinace pro dorost a dospělé
Vojtova 23
639 00 Brno
tel: 543 212 752
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MUDr. Ludmila Dušková
Horní 180
383 01 Prachatice
tel.: 388 316 762
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MUDr. Jan Kubánek
Priessnitzovy léčebné lázně
Priessnitzova 299
790 03 Jeseník
tel: 584 491 111
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Ing. Marie Lhotová
klinická psychologie, psychodiagnostika, psychoterapie, arteterapie
Ladova 2042/7
128 00  Praha 2 - Nové Město
tel.: 731 480 549
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sekretariát

Ing. Petra Žufníčková, DiS.
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Revizní komise

Revizní komise 2011-2014

MUDr. J. Kubánek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. M. Slavíčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PhDr. T. Soukupová, PhD., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Revizní komise ve složení Kubánek, Soukupová, Slavíčková začala svoji práci. Revizní komise má objevovat chyby a kontrolovat. To je ne úplně příjemná činnost, jak pro kontrolující, tak hlavně pro kontrolované. Rád bych to proto trochu přeformátoval. Chtěli  bychom přispěli k lepšímu fungování psychoterapeutické společnosti. Uvědomujeme si, že např. práce výboru stojí většinou na volném čase jejích členů (stejně i naše) a jak víme z vlastní zkušenosti, času není nikdy dost. Nedostatek času sebou obvykle přináší i „nevynucené“ chyby. Je to přirozené. Všichni jsme omylní, a když nás ještě svírá nedostatek času a práce je až nad hlavu, tak se zkrátka nějaká ta chybička objeví. Domnívám se, že právě tady by mohla pomoci revizní komise. Můžeme zkusit tyto nedostatkem času vynucené chyby objevovat a upozorňovat na ně. Upozorňovat budeme výbor prostřednictvím zápisů z našich setkání (první zpráva z 31.8.2011), případně emailových zpráv nebo osobně. Budeme i sledovat, jakým způsobem se děje náprava (a zda se vůbec děje).To co je nejvíc „na očích“ jsou stránky společnosti. Prostřednictvím stránek se členové společnosti dozvídají o práci výboru a ostatních komisí. Domnívám se, že obraz, který stránky nabízejí o fungování společnosti by mohl být příznivější. Poněkud varovnější je ale situace kolem financí. To bychom určitě rádi prozkoumali a pomohli napravit. (Abychom nedopadli jako Řecko, J).Rádi bychom navázali účinnou spolupráci a osobně se vždy někdo z revizní komise účastnili setkání výboru.Prosím tedy touto cestou o oznámení, kdy a kde bude další setkání výboru společnosti, zároveň prosím o věnování pozornosti zprávě z našeho prvního setkání 31.8.2011.

S přáním dobré a účinné spolupráce.

MUDr. Jan Kubánek, předseda revizní komise

Výroční zpráva revizní komise za rok 2012

Během roku 2012 jsme pokračovali především v emailové komunikaci včetně hlasování. Nadále jsme pravidelně navštěvovali schůze výboru společnosti.  Zkontrolovali jsme účetní podklady za rok 2011 a neshledali v nich pochybení.Aktivně jsme se  podíleli na vypracování nového návrhu stanov ČPS.  

Za RK MUDr. Jan Kubánek, předseda RK ČPS

Etická komise

Etická komise České psychoterapeutické společnosti JEP vznikla v roce 1999 a je nezávislým orgánem společnosti. Členové etické komise jsou voleni na 4 roky, funkce v ní jsou čestné.

Současná etická komise pracuje od podzimu 2011, kdy byla zvolena valnou hromadou ČPS JEP, ve složení PhDr. Alena Koblicová, PhDr. Petr Goldmann, PhDr. Olga Marlinová, MUDr. Mgr. Prokop Remeš, MUDr. Jan Lorenc, který byl zvolen za předsedu komise.

Kontakt na předsedu komise: Evropská 86, 160 00 Praha 6, tel. 777808424, 233330080, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.dpc.cz

Etická komise si v novém složení zadala tyto cíle:

1) zabývat se konkrétními připomínkami a stížnostmi, které se týkají se členů společnosti a jejich psychoterapeutické praxe

2) vyvozovat z konkrétních případů obecnně platná etická pravidla a doporučení pro psychoterapeutickou praxi, včetně výcviků a supervize

3) vyjadřovat se aktuálním tématům  souvisejícím s psychoterapií z hlediska etiky

4) aktualizovat návrh etického kodexu, předložit k diskuzi členům a schválení

5) vytvořit jednací řád etické komise ČPtS

Etická komise vytvořila návrh Etického kodexu ČPtS, který předkládá členům ČPtS k diskusi.Více na hlavní stránce-Aktuality.

Sekretariát

Ing. Petra Žufníčková, DiS.

e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Náplň práce asistentky vědeckého sekretáře
(a odpovědnost vědeckého sekretáře)

  • Sekretář – dělá zápis sezení výboru, asistentka jej zpracuje a umístí na webové stránky
  • Vyřizuje telefonické, emailové a poštovní dotazy, návrhy, stížnosti členů Společnosti a dalších subjektů – sama, ve spolupráci se sekretářem – postupuje dál relevantním osobám.
  • Registruje přihlášku nového člena, předává ke schválení výboru, řeší zároveň možnou žádost nového (i starého) člena o zařazení do Seznamu psychoterapeutů, zajišťuje tak jeho aktualizaci
  • Udržuje databázi členů a Seznam psychoterapeutů (na webu a případně i v papírové verzi), připravuje podklady pro jednání pracovní skupiny pro Seznam psychoterapeutů
  • Udržuje databázi akreditovaných vzdělávacích institutů a údajů o jejich činnosti, stavu „akreditovanosti“ (Ve spolupráci s výborem a jeho případnou hodnotící rolí…)
  • Vede evidenci drobných výdajů v pokladně a vyúčtování s LS.
© 2017 České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání