Často kladené dotazy (FAQ):

NESPOKOJENOSTI A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

Q:
Studentka psychologie byla odmítnuta v psychologické poradně ze strany její vyučující s odvoláním na etický kodex – uznání strannosti. Ale v etickém kodexu nic takového nemáte. Vypadá to spíš na manipulativní techniku, než údajné respektování etického kodexu. Můžeme na dotyčnou učitelku podat stížnost na vaši komoru? Jak máme postupovat? Jaké máte procesy? (vyučující byla zároveň poradkyně, ke které se studentka chtěla objednat – pozn. editora)

A:

Pokud lze Vašemu podnětu rozumět tak, že vyučující nepřijala do své poradny ke konzultaci studentku, se kterou má či měla katedra již nějakou zkušenost, je povinností (fúze rolí jsou v etických kodexech zakázány), že před zahájením jakékoliv společné práce upozornila na "strannost". Pak by to byl ze strany vyučující spíše korektní postup nežli manipulace. Navíc její právo coby poradce je takové, že sama musí posoudit, zda se pro tuto práci s klientem bude cítit nestranně či nikoliv. V dané situaci se jeví jako nejvhodnější to, aby studentka vyhledala jiného poradce, s nímž by mohla konzultovat, co potřebuje.

 

Q:

Žádost o prověření terapeutky z Prahy. Z její webové stránky vyplývá, že je členem ČPtS, avšak nenašla jsem ji na vašem seznamu. Je v pořádku, že má na svých stránkách etický kodex vaší společnosti?

A:

Dle Vašeho odkazu se jedná o Mgr., která podniká na IČO v Praze 1. Ve své volné živosti má krom jiného jako předmět podnikání "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti" a "Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu". Není členkou ČPtS ČLS JEP, společnost jako taková tedy nemůže vést s touto osobou řízení, které by mohlo napravit Vaši neblahou zkušenost. Jednou z možností, jak můžete chránit sama sebe ve Vámi popisované situaci, je podaný podnět či stížnost na místně příslušný Živnostenský úřad. Tomu by se měla ze svých kompetencí a kvality služeb zodpovídat. Oprávněna k poskytování psychoterapie však v této formě podnikání s jistotou není.

 

PSYCHOTERAPEUTI

Q:

I represent a team of about 15 foreign speaking psychotherapists  here in Prague  and Czech republic. We are in dire need of contacts to psychiatrists who speak English, German, French etc. Could you provide us with such information?  

A:

Seznam psychoterapeutů lze nalézt na stránkách ČPtS ČLS JEP. Zvláštní seznamy psychoterapeutů poskytujících své služby v cizích jazycích na území Čech, Moravy a Slezska však naše odborná společnost nevede. Tyto údaje mají však zdravotní pojišťovny.

 

Q:

Žádost o informace o psychoterapeutických směrech, které praktikují Vaši členové. Jde o přípravu k rozhovoru o měření efektů psychoterapie s Pimem Cujpersem. Získal jsem podobná data od ČAPky a zajímalo by mě srovnání s Vašimi členy.

A:

Na našich stránkách najdete přehled psychoterapeutických výcviků, které byly či jsou schváleny pro zdravotnictví. Frekventanti, kteří projdou výcvikem, někdy nejedním, jeho absolvováním dostávají prostor především pro poznání zejména sebe sama. Mnohdy si vybírají ty školy, které jim osobnostně více vyhovují a stejně tak pak i pracují, většinou ovlivněni více školami, tedy eklekticky. Další celoživotní školou je pro mnohé z nich právě práce s klienty.

Sledování přesně vyhraněného zaměření práce jednotlivých terapeutů již není v kompetenci odborné společnosti. Tato garantuje kvalitu aplikovaných psychoterapeutických škol pro vzdělávání - viz kritéria. Stejně tak kvalitu komplexní práce terapeuta.  

 

Q:

Již dlouhou dobu se potýkám s chronickou bolestí bederní páteře, absolvovala jsem různá vyšetření, léčbu i rehabilitace, nic mi nepomohlo. Na doporučení lékaře, kterému se nepodařilo zjistit, stejně jako jiným, zjevnou příčinu mých bolestí, se snažím sehnat vhodnou psychosomatickou kliniku, která by mi byla schopna pomoci. Hledám odborníka v okolí ...

A:

Psychoterapeutická společnost jako taková nemá ve své kompetenci doporučovat konkrétní odborníky. Výběr je na samotném pacientovi. Váš ošetřující lékař Vás zná nejlépe a tedy i jeho nasměrování může být cílenější. Nápomocný při hledání řešení Vašich problémů by mohl být i kontakt s psychoterapeutem pracujícím ve zdravotnictví. V seznamu psychoterapeutů na stránkách naší odborné společnosti (http://www.psychoterapeuti.cz/adresar-psychoterapeutu) jsou k dispozici kontakty na tato zařízení v konkrétním kraji. Seznamy odborníků vedou však zejména zdravotní pojišťovny.

 

Q:

Dostala se ke mně zpráva, že po pandemii začínají lidé více vyhledávat psychologickou pomoc. Vrací se i ti klienti, kteří už terapii před časem ukončili. Je to pravda? A pokud ano, s čím se na Vás klienti nejčastěji obracejí? Co je nejvíce trápí?

A:

K Vašemu dotazu můžeme jako odborná společnost sdělit pouze to, že širší statistická data dosud k dispozici nemáme, tudíž seriózní odpověď je z naší strany aktuálně nemožná. Každý z odborníků má zkušenosti toliko z okruhu svých pacientů či klientů a takto omezené informace by mohly být pro veřejnost zavádějící.

 

Q:

Pro účely mé diplomové práce potřebuji zjistit přibližný počet psychoterapeutů a klientů psychoterapie v Česku, nicméně je problematické to někde dohledat. Případně pokud byste měli nějaké přibližné odhady, kolik je v ČR terapeutů a kolik cca klientů terapie (zase jdou dohledat jen ti na pojišťovnu), ale potřebovala bych zjistit i ty ostatní.

A:

Psychoterapii provádí i řada lidí, kteří členy ČPtS ČLS JEP nejsou. Oficiální registrace psychoterapeutů v ČR neexistuje, pouze odborné a profesní organizace registrují své členy, leč zatím nemají jednotná kritéria pro určení, kdo je psychoterapeut (navíc mohou registrovat i pouhé příznivce, čímž by se celkový počet zvýšil). Za psychoterapeuta se mnohdy lidé prohlašují i sami, což se zatím děje i díky tomu, že obor psychoterapie není dostatečně legislativně ukotven.

 

Q:

Dcera má duševní onemocnění, v rámci léčby potřebuje i psychoterapeuta. V naší republice nyní dochází k projektu psychiatrické reformy. Všichni slibují, jak jsou na toto připraveni. Nemůžeme sehnat psychoterapeuta, kterého by měly nasmlouvané zdravotní pojišťovny. Jsme z Brna.

A:

S kapacitami psychoterapeutů poskytujících psychoterapii hrazenou ze zdravotního pojištění je problém. Víme to a snažíme se na tom pracovat. Jako odborná společnost však nezodpovídáme za rozsah sítě smluvních partnerů poskytujících psychoterapii. Více informací by Vám tedy mohla poskytnout kupříkladu ZP Vaší dcery. Pokud je dcera dospělá a je schopna sama telefonovat, bude i z hlediska psychoterapeutického procesu pro ni přínosnější, pokud se o objednání postará sama za sebe. V opačném případě to samozřejmě zajistíte Vy za ni. 


PORADENSTVÍ

Q:

Ráda bych začala provozovat online psychoterapeutické poradenství přes skype (prozatím takto kvůli omezenému času kvůli doktorátu). Jaké kroky jsou k založení takové soukromé poradny nutné? Jsem magistra jednooborové psychologie s psychoterapeutickým výcvikem garantovaným Pražskou vysokou školou psychosociálních studií a akreditovaným pro zdravotnictví ČPtS ČLS JEP.

A:

Jak postupovat v uskutečnění Vámi plánovaného záměru (poradna, kde plánujete provozovat DISTANČNĚ psychoterapeutické poradenství, tedy uplatňovat psychoterapeutické dovednosti mimo zdravotnictví) Vám s jistotou poradí spádový Živnostenský úřad. Zde byste měla obdržet přesné informace ohledně požadovaných náležitostí k tomuto kroku potřebných. V případě, že máte vystudovanou jednooborovou psychologii, měla byste mít kupříkladu možnost provozovat vázanou živnost "Psychologické poradenství a diagnostika".


VÝCVIKY

Q:

V posledním roce jsem opakovaně sledovala seznam schválených programů vzdělávání v psychoterapii na stránce (http://www.psychoterapeuti.cz/pro-odborniky/schvalovani-vzdelavacich-programu). Za tu dobu se v seznamu nic nezměnilo, informace však považuji za již neaktuální. Především proto, že schválené programy platí od r. 2018, ale za poslední dva roky se též otevíralo mnoho výcviků, které však v seznamu nefigurují.

Plánujete v nejbližší době seznam revidovat či rozšířit, popř. nahradit nějakým aktuálním pro rok 2020 a dále? Je možné se pro úplný seznam výcviků schválených pro zdravotnictví obrátit na Vás? Schvalování výcvikových programů nadále v kompetenci IPVZ, avšak na tamních stránkách nejsou informace o nic aktuálnější. Chci se nyní hlásit do výcviku, který (dle jeho vlastních stránek) všechny podmínky pro zdravotnictví splňuje, měl by tedy figurovat na seznamu, avšak na Vašich stránkách chybí. Jak si potom můžu být jistá nebo u koho najít potvrzení, že tento výcvik vskutku akreditován je nebo bude? Už jsem v tomto ohledu jednou tvrdě narazila (výcvik měl akreditaci, a pak se ukázalo, že to není ta Vaše "správná"...) a nechci podobné nepříjemnosti ani nejasnosti zažívat znovu.

A:

Náš web by měl obsahovat všechny schválené výcviky. Tedy ty, které tam uvedené nejsou, schválení nemají. Do doby, než začnou platit kritéria nová (ve stavu rozpracování v IPVZ), platí pro všechny výcvikové programy zahajované od roku 2018 schválená kritéria. Pokud však chcete situaci ověřit, pošlete nám odkaz na institut, kam se plánujete přihlásit. Lze se zeptat i přímo u něj, ale jak píšete, nelze na to asi vždy spoléhat.

Dále platí to, co píšeme na stránkách, tedy "Od června 2020 přešla kompetence ke schvalování na nově ustanovenou komisi v rámci IPVZ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript."

Q – doplnění:

Bylo mi řečeno na IPVZ, že schvalování probíhá kontinuálně a že jistý výsledek bude až na základě prosincového termínu jednání schvalovací komise.

Jaký význam má přesně akreditace výcviku pro zdravotnictví pro českou psychologii obecně? Mnoho výcviků tuto akreditaci nemá ani k ní neaspiruje, co to pak znamená pro ně? PhDr. Král říkal, že vstoupit do výcviku, který nemá akreditaci pro zdravotnictví, je "riziko". Pokud je to jen "riziko" (ale nikoli "vyloučené"), znamená to, že existuje možnost přistoupit k atestační zkoušce z klinické psychologie i s  výcvikem, který není akreditován pro zdravotnictví, a přesto by hypoteticky mohl být uznán, avšak je zde "riziko", že ne?

A - doplnění

K atestaci z klinické psychologie potřebujete doložit dokončený psychoterapeutický výcvik schválený pro zdravotnictví. Doporučuji Vám sledovat web.

Pokud se ptáte, "jaký význam má akreditace výcviku pro zdravotnictví pro českou psychologii obecně", odpověď je tato: absolvent takového „schváleného výcvikového programu“ má možnost uplatnit tento druh vzdělání k doložení a naplnění požadavků pro práci ve zdravotnictví, tedy je oprávněn pak při splnění dalších podmínek používat psychoterapii jako léčebnou metodu. Po složení atestace z psychoterapie je možné vstoupit do smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami a psychoterapeutické kódy vykazovat zdravotním pojišťovnám k proplacení.

A Vaši další otázku "co to znamená pro výcviky bez akreditace pro zdravotnictví" lze zodpovědět tak, že absolvent takového výcviku může nabyté dovednosti a zkušenosti používat pro práci mimo zdravotnický systém, v něm nikoliv. Tedy varianta doložit k atestační zkoušce z klinické psychologie výcvik, který není akreditován pro zdravotnictví, chtěla-li byste pracovat ve zdravotnickém systému, není.

Přesné a jednoznačné informace a odpovědi na Vaše dotazy byste měla obdržet též ze strany IPVZ.

 

Q:

Jsem psycholog 11 let. Z toho 8 let pracuji v soukromé poradně sama za sebe, jinak mám praxi jako školní psycholog. Ráda bych vyučovala další psychology, nebo jiné lidi pracující s lidmi, kterým by se hodilo rozšíření znalostí a vědomostí konkrétně v oblasti transpersonální psychologie, kterou se zabývám. V tuto chvíli mám vytvořený 13 měsíční kurz, ale ve všech podmínkách pro jeho spuštění (potřebnou certifikaci, nebo akreditaci), jsem se dočetla, že musím být klinický psycholog, což nejsem. Mám vystudované prezenční studium psychologie. Je nějaká jiná možnost, jak to udělat a nemuset ve svých letech přemýšlet nad tím, že bych musela jít studovat klinického psychologa?

A:

Z Vašeho dotazu není jednoznačně zřejmé, o jaký kurz a pro jakou cílovou skupinu je Vámi vytvořený produkt určen. Navíc pro zmiňovanou oblast nebyl dosud výcvik ani pro klinické psychology naší odbornou společností schvalován. 

V případě, že byste chtěla získat pro jakýkoliv Váš kurz akreditaci ze strany IPVZ, bude nutné, abyste předepsané podmínky splnila. Odborná společnost, kterou ČPtS ČLS JEP je, Vám jiné možnosti v rámci předepsaných pravidel nedoporučí.

 

Q:

Je možné absolvovat sebezkušenostní výcvik (jakéhokoliv typu) v případě, že jsem zdravotník (konkrétně Dentální hygienistka) a zároveň zájemkyně o studium jednooborové psychologie a vlastní seberozvoj? Existuje nějaký takový výcvik pro širokou neodbornou veřejnost se zájmem o psychologii?

A:

Pokud plánujete studium jednooborové psychologie a máte zájem o vlastní seberozvoj, bude optimální, když si výhledově sebezkušenostní výcvik budete vybírat podle směru, který Vám bude bytostně nejbližší. Psychoterapeutických směrů se nabízí více, stejně tak i sebezkušenostních výcviků. Bude rovněž záležet na tom, zda budete chtít po absolvování výcviku a splnění požadovaných kritérií pracovat jako psychoterapeutka ve zdravotnictví. V takovém případě bude důležité, aby Vámi vybraný výcvik byl pro oblast zdravotnictví akreditovaný, tedy i garantovaný naší společností z hlediska kvality. Bližší informace najdete na stránkách společnosti - www.psychoterapeuti.cz.

Dále se zajímáte o to, zda existuje výcvik "pro širokou odbornou veřejnost se zájmem o psychologii". Zřejmě ano, avšak naše odborná společnost takové výcviky neregistruje a tím pádem ani neposuzuje jejich skutečnou kvalitu. I vzhledem k této skutečnosti Vám lze toliko doporučit opatrnost při rozhodování do podobného výcviku vstoupit.


Q:

Jedná se o dotaz jak se stát psychoterapeutem. Mám vystudovanou VŠ, pětiletý obor práva, titul Mgr. Zároveň na podzim tohoto roku mi začíná roční kurz/výcvik Psychoterapeutické minimum, který je uznávaný ČAP a je zaměřený právě na nezbytné teoretické znalosti pro psychoterapeuty. Spolu s tím se chci vzdělávat i prostřednictvím dalších kurzů a seminářů. A následně to zakončit psychoterapeutickým výcvikem. Jde mi o to, zda pokud tohle vše úspěšně absolvuji, se mohu stát psychoterapeutem nebo je pro tuto práci nezbytné vystudovat psychologii? Mockrát děkuji.

A:

Chcete-li se stát psychoterapeutem, bude pro vás jistá cesta k tomuto cíli, pokud vystudujete psychologii. Vymezení a kompetence práce psychoterapeuta jsou dle současné legislativy vymezena toliko pro rezort zdravotnictví. Potřebná pravidla pro korektní vymezení využití psychoterapeutického vzdělání mimo zdravotnictví jsou aktuálně v procesu utváření. Završení tohoto procesu bude vyžadovat dostatečný časový prostor.


Q:

Rád bych se v budoucnu věnoval psychoterapeutické praxi, je mi známo, že jednou z podmínek je absolvování psychoterapeutického kurzu a dále vysokoškolské vzdělání (medicínského, psychologického nebo sociálního směru). Počítá se do tohoto vzdělání absolvování bakalářského (magisterského) oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě UK?

Rád bych se po absolvování tohoto oboru věnoval psychoterapii nad rámec problematiky adiktologie (za předpokladu absolvování psychoterapeutického kurzu). 

A:

Pokud dosáhnete magisterského titulu na 1. LF UK v oboru adiktologie, budete moci být dle kritérií pro vzdělávání v psychoterapii zařazen do psychoterapeutického výcviku.

Pokud byste pracoval výhledově jako psychoterapeut ve zdravotnictví, nelze adikotologii za současných podmínek posuzovat jako vzdělání srovnatelné a dostatečné. V této době je již uzákoněna atestace z adikotologie. Tuto budete muset absolvovat po zařazení do specializačního vzdělávání. Tento proces je ve fázi utváření směrem k dosažení akreditace u MZ. I tak do budoucna bude v daném procesu všemi relevantními celky posuzováno, zda je vzdělání v adiktologii srovnatelné a zda dostatečně kvalifikuje k psychoterapeutické práci mimo adiktologii. Kompetence adiktologa v psychoterapii nejsou dosud jasně stanoveny.

Přesné informace by vám měli poskytnout adiktologové.

Pak bude i žádoucí absolvovat psychoterapeutický výcvik, který je schválen pro zdravotnictví. Pro samostatné provozování psychoterapeutické praxe budete potřebovat splnit též klinickou praxi a supervizi. 

Nicméně v rámci adiktologie můžete vykazovat adiktologickou terapii (viz Seznam výkonů...). K té psychoterapeutický výcvik nepotřebujete. Bude však užitečné pro klienta i pro vás samotného, když ho budete mít.


Q:

Rád bych studoval na rodinného terapeuta. Kterou univerzitu byste mi doporučili? Já sám jsem si vybral univerzitu Jana Amose Komenského, obor Vzdělávání dospělých. Doporučili byste mi totéž?

A:

Výběr studia pro práci rodinného terapeuta je jen a pouze ve Vaší kompetenci. Odborná společnost není předurčena k doporučování studia či jeho směru.

Jen pro Vaši informaci vězte, že samotné studium na VŠ  je toliko součásti požadovaných kritérií pro oprávnění k práci rodinného terapeuta. Studium rodinné terapie přímo takto specifikované na vysokých školách není v této podobě akreditováno a nabízeno. Následný výběr výcviku v rámci postgraduálního studia pak závisí i na tom, zda plánujete pracovat ve zdravotnictví či mimo něj.

Další konkrétnější informace byste mohl najít kupříkladu v odkazu na společnost SOFT, která se zabývá rodinnou terapií - viz: http://www.soft-zs.cz/kontakty/2-o-softu/1-cile-a-poslani-softu.


Q:

Která instituce může vydat stanovisko k postgraduálnímu výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie, které osoba získala v zahraničí? Ministerstvo práce a sociálních věcí např. posuzuje odbornou kvalifikaci pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

A:

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP se zabývá pravidly a podmínkami vzdělávání psychoterapeutů pro výkon tohoto povolání ve zdravotnictví. Tedy posuzování a určování podmínek pro vzdělávání manželských poradců nespadají do kompetence ČPtS ČLS JEP. 

Z Vašeho sdělení není jednoznačně zřejmé, za jakým účelem či s jakou potřebou tuto žádost o stanovisko naší odborné společnosti předkládáte. I přesto s ohledem na relativní blízkost oboru Vám můžeme doporučit, abyste se obrátila na Asociaci manželských a rodinných poradců. Je pravděpodobnější, že díky tomuto zdroji byste se mohla přiblížit k žádanému stanovisku.  

 

Důležitá informace pro pacienty - zájemce o psychoterapii

V ČR je v současné době praktikování psychoterapie značně nepřehledné.

Potřebujete-li léčbu svých zdravotních obtíží prostřednictvím psychoterapie v jasném zákonném rámci (mlčenlivost, odpovědnost, režim stížností, pravidla zacházení se zdravotnickou dokumentací atd.), můžete ji nalézt pouze u klinického psychologa či psychiatra (výjimečně lékaře jiné odbornosti), který pracuje jako „poskytovatel zdravotní péče“ (dříve ve státním či nestátním zdravotnickém zařízení) registrovaný krajským úřadem.

Jak zjistíte, že jde o takového odborníka:

Především jeho kvalifikaci garantuje stát - Ministerstvo zdravotnictví ČR. To znamená, že je držitelem certifikátu o absolvování kurzu v systematické psychoterapii vydávaného  Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E.Purkyně z.s. a nebo dříve vydávaného (Institutem pro další vzdělávání ve zdravotnictví Praha) osvědčení o funkční specializaci v systematické psychoterapii. Oba tyto doklady jsou vydávány až po úspěšném absolvování schváleného komplexního vzdělávání v psychoterapii a státem garantované zkoušce.

U výše popsaných poskytovatelů zdravotní péče se smlouvou s Vaší zdravotní pojišťovnou je psychoterapeutická péče hrazená ze zdravotního pojištění, u poskytovatele bez této smlouvy ji hradíte v hotovosti.

Hradí-li psychoterapii u konkrétního poskytovatele péče Vaše zdravotní pojišťovna, lze se spolehnout, že jeho kvalifikaci sama ověřuje a hlídá.

Hradíte-li si psychoterapii v hotovosti, doporučujeme obezřetnost týkající se příslušné kvalifikace a zejména doporučujeme ověřit, zda jste ve zdravotnickém zařízení nebo u někoho, kde nabízí psychoterapii na základě živnostenského oprávnění.

Na stránkách naší společnosti  naleznete seznam kvalifikovaných psychoterapeutů, kteří mohou nabídnout zdravotní péči ambulantně (bez ohledu na formu úhrady).

Kromě toho se můžete setkat s navenek více či méně seriózně působícími nabídkami léčby, které jsou prováděny pod hlavičkou libovolné živnosti:

  • s držiteli uvedených certifikátů, kteří však odešli ze zdravotnictví a nabízejí psychoterapii (třeba s titulem MUDr. či PhDr.),
  • s držiteli nejrůznějších potvrzení různých institutů vzdělávajících v psychoterapii bez onoho státního certifikátu,
  • držiteli potvrzení o zapsání do seznamu psychoterapeutů vydávaného spolkem „Česká asociace pro psychoterapii“,
  • těmi, kdo žádné vzdělání v psychoterapii nemají a za psychoterapeuty se prohlašují sami.

Žádnou z těchto dalších kategorií nabídek léčby nemůže odborná společnost doporučit.

Záleží na každém, komu svoji důvěru svěří.

 Výbor České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, z.s, dne 6.12.2016, úprava 10.1.2017

© 2017 České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání