Psychotraumatológia – Attachment – Psychoterapia

Slovensko-Česká konferencia s medzinárodnou účasťou : Psychotraumatológia – Attachment – Psychoterapia

Termín konania: 8. november 2012,Miesto konania: Trenčín

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP pořádá vědeckou schůzi na téma

„ SUPERVIZE V PSYCHOTERAPII“

aneb

k jednomu cíli cestou různých psychoterapeutických směrů

 

© 2017 České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání