Dovoľte nám v mene organizátorov Vás pozvať na XXXIII. Česko-slovenskú psychoterapeutickú konferenciu, v dňoch 21.- 23.10. 2021 v Piešťanoch, ktorej hlavnou témou je Frustrácia ako výzva“

Konference Piestany 2021

 

Prezident konferencie

PhDr. Zita MICHLEROVÁ – predsedníčka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Organizátori podujatia
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť a Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

 

Srdečne Vás na stretnutie do Piešťan pozývame.

Pripomínane, že  prihlásenie aktívnej účasti je možné: do 15. 8. 2021

Všetky potrebné informácie o konferencii nájdete na webovej stránke, ktoré búdu v závislosti od pandemickej situácie priebežne aktualizované: http://kongres-kami.sk/psychoterapia/

27. 3. 2021 zemřel Jiří Heller, kterého Jaroslav Skála nazýval jedním z jeho následovníků. Jiří vystudoval tělovýchovný institut a po určitých „politických peripetiích“ mu Jaroslav Skála svěřil protialkoholní léčbu žen v Lojovicích. Toto pracoviště fungovalo pod jeho vedením jako nejlepší pracoviště tohoto druhu v Československu víc než čtvrt století. Zasloužil se o vznik Pavučiny, která je nejrozsáhlejším společenstvím abstinujících žen. Po převedení Lojovic do Apolináře působil v týmu až do svých posledních dnů a pomáhal, kde bylo potřeba.

Prodělal výcvik v první skupině systému SUR a vedl poté téměř 30 psychoterapeutických komunitních výcviků, kde pomohl v profesionálním i občanském životě mnoha lidem. Jiří byl příjemný a milý člověk, s vysokou sociální inteligencí, s kterým se lidé rádi setkávali a cítili se v jeho přítomnosti dobře. Odešel krásný člověk.

Za výbor ČPtS Magdalena Frouzová

Milí kolegové, přátelé psychoterapie,

přeji vám pokud možno jaro rozjařené a troufám si doufat, že se vám daří odolávat všem nepříjemnostem spojeným s covidovou dobou.

Doba, pro nás v mnohém nová, přináší nepříjemnosti, ale učí nás i novému. A tak daleko vydatněji komunikujeme pomocí vymožeností ze světa digitálního. Zvu vás tedy coby zástupce vzdělávacích institutů na setkání na zoomu v úterý 4. května 2021 ve 14,00 hodin. Link vám v týdnu před plánovaným termínem zašlu. Pokud by k vám tento nedorazil nejpozději do 3. 5. 2021, ozvěte se prosím, cestu určitě najdeme.

Rádi bychom využili plánovaný prostor pro diskuzi týkající se zakončování komplexních vzdělávacích programů. Měla by to být pro nás společně možnost, ne-li nutnost, najít efektivní a současně uspokojivé řešení procesu, který je v neustálém vývoji. Budete-li mít další jiné podněty, jsou vítány.

Těšíme se na setkání!

za výbor ČPtS ČLS JEP

L. Dušková

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení kolegové,

s hlubokým zármutkem oznamuji všem členům ČSPAP, že dne 4.září nad ránem nás opustil náš vzácný učitel Doc. MUDr. Václav Mikota CSc.

Pohřeb se koná v pondělí 10. září v 11.40 hod na Olšanských hřbitovech.

Lucie Lucká
kordinátor ČSPAP

 1. prof. MUDr. Ján Praško, CSc. – 112 hlasů
 2. MUDr. Jan Kubánek – 89 hlasů
 3. Doc MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. – 88 hlasů
 4. MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. – 87 hlasů
 5. PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D. – 86 hlasů
 6. PhDr. Karel Koblic – 86 hlasů
 7. MUDr. Jiří Berka – 85 hlasů
 8. PhDr. Magdalena Frouzová – 79 hlasů
 9. MUDr. Ludmila Dušková – 72 hlasů
 10. PhDr. Helena Strnadlová – 72 hlasů
 11. PhDr. Alena Paloušová – 69 hlasů
  --------------------------------
 12. MUDr. František Matuška – 68 hlasů
 13. PhDr. Božena Sulženková – 61 hlasů
 14. PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D. – 59 hlasů
 15. PhDr. Ilona Špaňhelová – 48 hlasů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

     považujeme za důležité, abyste se před volbami všichni seznámili s přiloženým dopisem, který ČAP rozesílá našim vybraným členům.

     Jistě bude příležitost komentovat tendenční polopravdy, které dopis obsahuje.

     Nyní můžeme doufat, že dopis ČAP:

 • skutečně podnítí větší volební účast
 • poskytne méně zasvěceným reálnější obraz o skutečně nedobrých vztazích na scéně
 • umožní váhajícím si povšimnout, jak ČAP zasahuje do vnitřního světa (voleb) jiné společnosti a posoudit korektnost a etičnost takových aktivit
 • ukáže, že ze strany ČAP jde o mocenský boj
 • bude ilustrovat, že sliby společné koncepce se blíží násilnému převzetí (analogie z obchodu či politiky se nabízejí).

     Souhlasit je možné s tím, že je na nás všech, členech společnosti, jaký bude příští výbor a jeho směřování.

     Dobrou volbu a jaro.

Praha 18.4.2018

za výbor ČPtS ČLS JEP

Karel Koblic
předseda společnosti

26.4.2018 připojujeme stanovislo Aleny Paloušové

Informace o setkání zástupců ČPtS ČLS JEP a ČAP 21.6.2016
(nevznikl společný zápis)
Přítomni: Paloušová, Koblic, Macek, Matuška, Stibůrek

Setkání se uskutečnilo na podnět ČPtS.
Potvrdilo minulou shodu na tom, že psychoterapie ve zdravotnictví a její uplatnění mimo zdravotnictví by mělo mít odlišné pojmenování jako vodítko pro pacienta - klienta.
Shoda je i v tom, že uplatnění psychoterapie mimo zdravotnictví není dosud povětšinou nijak zmapováno.

Programové prohlášení a plán výboru ČPS ČLS JEP na volební období podzim 2014 – jaro 2018

Výbor odborné společnosti dbá především na odbornost poskytování psychoterapie.

Odlišuje psychoterapii jako teoretický obor a samostatnou disciplínu na straně jedné od podmínek jejího poskytování a provádění.

© 2017 České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání