S velkou úctou a hlubokým smutkem jsme přijali zprávu o úmrtí naší kolegyně psycholožky, psychoterapeutky a supervizorky Darji Kocábové.

Chceme tímto celé rodině vyjádřit upřímnou soustrast.

Vážení a milí přátelé,
 
s ohledem na současnou situaci vyvolanou aktuální vážnou situaci na Ukrajině a spojenou s masivním přílivem běženců utíkajících z válečné zóny chce ČPtS urychleně sestavit seznam psychoterapeutů, psychiatrů, klinických psychologů, kteří by byli ochotni poskytnout svou odbornou pomoc potřebným. Seznam bude k dispozici na stránkách ČPtS a bude též poskytnut k dispozici webům www.pomocukrajine.cz a www.pomahejukrajine.cz.

ČPtS zřídila již před nějakou dobou sekci často pokládaných otázek. Protože v posledních měsících narostl počet dotazů, přidáváme odkaz na tuto sekci přímo na úvodní stránku.

FAQ

Informace pro zájemce o balintovskou skupinu:

Balintovská sekce České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (www.psychoterapeuti.cz) pokračuje v dlouholeté tradici pořádání kontinuálních balintovských skupin určených pro lékaře, psychology a další pracovníky pomáhajících profesí.

Balintovské skupiny jsou zaměřeny na vztah lékař-pacient a vliv tohoto vztahu na profesionální působení poskytovatele na straně jedné a na příznaky, obtíže a nesnáze pacienta či klienta na straně druhé. Nejsou ani skupinami kasuistickými ani skupinami terapeutickými, jsou erudovaně vedenou diskusí o konkrétním vztahu v tzv. pomáhající profesi.

Pomáhají profesionalitu vztahu kultivovat, působí podpůrně, jsou nepochybnou součástí prevence syndromu vyhoření u profesionálů.

Pořadatel – Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP - balintovská sekce opět žádá o zařazení do systémů celoživotního a kontinuálního vzdělávání lékařů a klinických psychologů. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena 4 kredity v každém termínu) jako akce kontinuálního vzdělávání. Garantem akce je MUDr. Ondřej Pěč, PhD. a PhDr. Karel Koblic.

Skupinu vedou akreditované (ve shodě s podmínkami International Balint Federation) vedoucí balintovských skupin. Skupiny pracují každý den ve dvou blocích po 90 minutách s přestávkou.

Jednu skupinu vede klinická psycholožka a psychoterapeutka PhDr. Alena Paloušová, koná se v Praze 1, v ordinaci Dr. Paloušové na Malostranském náměstí každé druhé úterý v měsíci (11. 10., 8. 11. a 13. 12. 2022 a 10. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., čtvrté úterý 30. 5. a 13. 6. 2023) a může přijmout další zájemce. Cena je 400 Kč za jeden blok, tedy 8 000 Kč za školní rok 2022/23.

Druhou psychiatra a psychoterapeutka MUDr. Romana Hronová. Skupina se koná v Praze 6, na detašovaném pracovišti Psychosomatické kliniky Nad Lávkou 105/6 každou třetí středu v měsíci (19. 10., 16. 11. 2022 a 8. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5. a 14. 6. 2023) a může přijmout další zájemce. Cena je 500 Kč za jeden blok, tedy 8 000 Kč za školní rok 2022/23.

Skupiny mohou také sloužit k získání kvalifikace ve vedení balintovských skupin.

Zájemci se mohou obrátit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., příp. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Praha, září 2022

PhDr. Karel Koblic, vedoucí balintovské sekce ČPtS ČLS JEP

Doba covidová nám přinesla řadu zkušeností. Se všemi změnami však vyvstává řada problemů, které jsou více či méně sociálního charakteru a až následně s sebou nesou psychickou zátěž. Lidé mnohdy vyhledávají psychoterapeutický kontakt, a to i proto, že pojem psychoterapie u nás jaksi zdomácněl a z laického pohledu zevšeobecněl pro různé druhy pomoci - léčebné, poradenské i sociální. Medializace nové situace, spojené
zejména se spoustou nejistot, nedostatkem informací a zkušeností s pandemií, mnohdy přispěla ke zvýšené poptávce po těchto službách. Obchodní smýšlení, které proniká do všech sfér našeho života, v souvislosti s tím tak vytvořilo podmínky pro vznik řady uskupení, sdružení i soukromých živností, které nabízejí psychoterapii, mnohdy bez splnění legislativních a leckdy ani odborných požadavků pro provozování psychoterapeutické praxe. Některé z nich se dokonce i zaštiťují odbornými společnostmi, aniž by k tomu obdržely souhlas a oficiální stanovisko konkrétní odborné společnosti.


ČPtS tedy doporučuje, aby při výběru těchto služeb byli klienti a pacienti opatrní a neopomíjeli ověřit si krom jiného i odbornou způsobilost poskytovatele psychoterapeutické pomoci.

Výbor České psychoterapeutické společnost ČLS JEP, 24. 6. 2021

Dovoľte nám v mene organizátorov Vás pozvať na XXXIII. Česko-slovenskú psychoterapeutickú konferenciu, v dňoch 21.- 23.10. 2021 v Piešťanoch, ktorej hlavnou témou je Frustrácia ako výzva“

Konference Piestany 2021

 

Prezident konferencie

PhDr. Zita MICHLEROVÁ – predsedníčka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Organizátori podujatia
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť a Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

 

Srdečne Vás na stretnutie do Piešťan pozývame.

Pripomínane, že  prihlásenie aktívnej účasti je možné: do 15. 8. 2021

Všetky potrebné informácie o konferencii nájdete na webovej stránke, ktoré búdu v závislosti od pandemickej situácie priebežne aktualizované: http://kongres-kami.sk/psychoterapia/

27. 3. 2021 zemřel Jiří Heller, kterého Jaroslav Skála nazýval jedním z jeho následovníků. Jiří vystudoval tělovýchovný institut a po určitých „politických peripetiích“ mu Jaroslav Skála svěřil protialkoholní léčbu žen v Lojovicích. Toto pracoviště fungovalo pod jeho vedením jako nejlepší pracoviště tohoto druhu v Československu víc než čtvrt století. Zasloužil se o vznik Pavučiny, která je nejrozsáhlejším společenstvím abstinujících žen. Po převedení Lojovic do Apolináře působil v týmu až do svých posledních dnů a pomáhal, kde bylo potřeba.

Prodělal výcvik v první skupině systému SUR a vedl poté téměř 30 psychoterapeutických komunitních výcviků, kde pomohl v profesionálním i občanském životě mnoha lidem. Jiří byl příjemný a milý člověk, s vysokou sociální inteligencí, s kterým se lidé rádi setkávali a cítili se v jeho přítomnosti dobře. Odešel krásný člověk.

Za výbor ČPtS Magdalena Frouzová

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

dovolte, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete zde: https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni

Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešlá období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.

Členská evidence

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z. s.

Dne 6. 11. 2020 zaslala ČPtS panu ministru zdravotnictví dopis ohledně podpory psychoterapeutické péče. Dopis stejného znění byl zároveň odeslán panu premiérovi:

Reakce ČAP na výše zmíněný dopis ze dne 10. 11. 2020

Odpověď ministra zdravotnictví ze dne 12. 11. 2020

Reakce ČPtS na dopis ČAP ze dne 13. 11. 2020

 

Vážení příznivci a aktéři psychoterapie, níže najdete několik odkazů a dokumentů, které by mohly být  užitečné pro vaši práci v těchto nesnadných časech. Myslíme na vás, na vaše problémy a potřeby, a budeme se snažit vám nadále prospívat.

Nabídky krizové intervence v době nouzového stavu

 

Klinika ESET nabízí možnost krizové konzultace psychických potíží po telefonu nebo prostřednictvím videohovoru.. V případě potřeby lze kontaktovat telefonní linku: 606341197, pondělí až pátek 13,00-16,00 hod., počínaje 1.4.2020. Hovory nejsou anonymní.


 Další odkazy:

Další dokumenty naleznete zde

Milí kolegové, přátelé psychoterapie,

přeji vám pokud možno jaro rozjařené a troufám si doufat, že se vám daří odolávat všem nepříjemnostem spojeným s covidovou dobou.

Doba, pro nás v mnohém nová, přináší nepříjemnosti, ale učí nás i novému. A tak daleko vydatněji komunikujeme pomocí vymožeností ze světa digitálního. Zvu vás tedy coby zástupce vzdělávacích institutů na setkání na zoomu v úterý 4. května 2021 ve 14,00 hodin. Link vám v týdnu před plánovaným termínem zašlu. Pokud by k vám tento nedorazil nejpozději do 3. 5. 2021, ozvěte se prosím, cestu určitě najdeme.

Rádi bychom využili plánovaný prostor pro diskuzi týkající se zakončování komplexních vzdělávacích programů. Měla by to být pro nás společně možnost, ne-li nutnost, najít efektivní a současně uspokojivé řešení procesu, který je v neustálém vývoji. Budete-li mít další jiné podněty, jsou vítány.

Těšíme se na setkání!

za výbor ČPtS ČLS JEP

L. Dušková

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení kolegové,

s hlubokým zármutkem oznamuji všem členům ČSPAP, že dne 4.září nad ránem nás opustil náš vzácný učitel Doc. MUDr. Václav Mikota CSc.

Pohřeb se koná v pondělí 10. září v 11.40 hod na Olšanských hřbitovech.

Lucie Lucká
kordinátor ČSPAP

 1. prof. MUDr. Ján Praško, CSc. – 112 hlasů
 2. MUDr. Jan Kubánek – 89 hlasů
 3. Doc MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. – 88 hlasů
 4. MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. – 87 hlasů
 5. PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D. – 86 hlasů
 6. PhDr. Karel Koblic – 86 hlasů
 7. MUDr. Jiří Berka – 85 hlasů
 8. PhDr. Magdalena Frouzová – 79 hlasů
 9. MUDr. Ludmila Dušková – 72 hlasů
 10. PhDr. Helena Strnadlová – 72 hlasů
 11. PhDr. Alena Paloušová – 69 hlasů
  --------------------------------
 12. MUDr. František Matuška – 68 hlasů
 13. PhDr. Božena Sulženková – 61 hlasů
 14. PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D. – 59 hlasů
 15. PhDr. Ilona Špaňhelová – 48 hlasů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

     považujeme za důležité, abyste se před volbami všichni seznámili s přiloženým dopisem, který ČAP rozesílá našim vybraným členům.

     Jistě bude příležitost komentovat tendenční polopravdy, které dopis obsahuje.

     Nyní můžeme doufat, že dopis ČAP:

 • skutečně podnítí větší volební účast
 • poskytne méně zasvěceným reálnější obraz o skutečně nedobrých vztazích na scéně
 • umožní váhajícím si povšimnout, jak ČAP zasahuje do vnitřního světa (voleb) jiné společnosti a posoudit korektnost a etičnost takových aktivit
 • ukáže, že ze strany ČAP jde o mocenský boj
 • bude ilustrovat, že sliby společné koncepce se blíží násilnému převzetí (analogie z obchodu či politiky se nabízejí).

     Souhlasit je možné s tím, že je na nás všech, členech společnosti, jaký bude příští výbor a jeho směřování.

     Dobrou volbu a jaro.

Praha 18.4.2018

za výbor ČPtS ČLS JEP

Karel Koblic
předseda společnosti

26.4.2018 připojujeme stanovislo Aleny Paloušové

Tři odborná uskupení – Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP (ČPtS), Psychiatrická společnost ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR – schvalují komplexní vzdělávací programy v psychoterapii pro zdravotnictví.

Tyto programy byly vytvářeny a jsou schváleny jako vzdělávání programy v psychoterapii pro klinické psychology a lékaře (zejména psychiatry). I v jejich případě však psychoterapeutickou kvalifikaci završuje a ukončuje další státem schválená formalizace.

Informace o setkání zástupců ČPtS ČLS JEP a ČAP 21.6.2016
(nevznikl společný zápis)
Přítomni: Paloušová, Koblic, Macek, Matuška, Stibůrek

Setkání se uskutečnilo na podnět ČPtS.
Potvrdilo minulou shodu na tom, že psychoterapie ve zdravotnictví a její uplatnění mimo zdravotnictví by mělo mít odlišné pojmenování jako vodítko pro pacienta - klienta.
Shoda je i v tom, že uplatnění psychoterapie mimo zdravotnictví není dosud povětšinou nijak zmapováno.

Sekretariát:

Ing. Petra Žufníčková, DiS.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poštovní adresa: Ing. Petra Žufníčková, DiS., Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP, LÉKAŘSKÝ DŮM, Sokolská 490/31, 120 00  Praha 2

Programové prohlášení a plán výboru ČPS ČLS JEP na volební období podzim 2014 – jaro 2018

Výbor odborné společnosti dbá především na odbornost poskytování psychoterapie.

Odlišuje psychoterapii jako teoretický obor a samostatnou disciplínu na straně jedné od podmínek jejího poskytování a provádění.

Vyhledávání