Rodinné terapie

Sekce rodinné terapie

Obor rodinné terapie se v rámci ČLS rozvíjí letos právě 30 let – a stejně dlouho trvá nepřerušená odborná aktivita rodinných terapeutů. Mají za sebou uspořádání pěti celostátních symposií, spoluorganizaci světového kongresu rodinné terapie v roce 1987, pořádání odborných programů 4x ročně a další formy vzdělávání.Všechny tyto akce byly mnoho let spojené především se jmény dvou dětských psychiatrů, MUDr. Petra Boše a MUDr. Jana Špitze. Oba dokázali oslovit zájemce a tvořit evropskou úroveň oboru už v době, kdy jen získání odborné literatury vyžadovalo detektivní schopnosti. Společně zahájili první program vzdělávání v systemické rodinné terapii v Česku. Petr Boš vybudoval během let bohatou odbornou knihovnu, která je v současné době součástí fondů Lékařské knihovny.

Za zmínku stojí, že v roce 1977 začal Petr Boš vydávat časopis rodinných terapeutů, Kontext. Mnoho let mělo vydávání vpravdě konspirativní povahu, vycházel však celkem 25 let. V 90. letech minulého století se stal šéfredaktorem Kontextu Mirek Vyhnálek a dal časopisu novou elegantní podobu, několik pěkných posledních čísel ve formě ročenek připravil Jiří Kubička. Starší ročníky lze získat na CD díky Vladislavu Chválovi.

Organizační podoba společenství rodinných terapeutů se proměňovala v čase, vznikla v rámci psychiatrické společnosti jako pracovní skupina pro rodinnou terapii, pak působila sekce rodinné terapie při této společnosti, několik let existovala Společnost pro psychoterapii a rodinnou terapii, dnes opět sekce rodinné terapie ČPS. Trochu to připomíná vtip o muži, který žil během života v pěti zemích, aniž by se hnul z jedné vsi.

V posledních letech pořádá sekce rodinné terapie dvakrát ročně – na jaře a na podzim- celodenní odborný program v Lékařském domě Den rodinné terapie ve spolupráci se SOFT.

Členy výboru jsou MUDr. Lea Brodová (předsedkyně), PhDr. Šárka Gjuričová, PhDr. Olga Hinková (tajemnice), Mgr. Jiří Kubička, PhDr. Zdeněk Rieger a MUDr. David Skorunka

připravila Šárka Gjuričová

Za obsah této stránky odpovídá výbor sekce rodinné terapie

Balintovská sekce

Balintovská sekce

Aktuální informace pro vedoucí balintovských skupin

Nejbližší setkání vedoucích balintovských skupin se uskuteční ve středu 13. ledna 2016 od 16,30 do 18,30 hod.

Pravidla

Kriteria akreditace vedoucího balintovské skupiny v České republice z roku 1999:

A. VŠ vzdělání:

 a) Kvalifikace psychoterapeuta ve zdravotnictví (osvědčení IPVZ o systematické psychoterapii) - s výhodou je zkušenost v dynamické individuální i skupinové psychoterapii.

 b) pro jiné profese mimo zdravotnictví, soustavně užívající psychoterapii - úplné vzdělání v psychoterapii s podmínkou zkušenosti individuální i skupinové a znalostmi z psychopatologie a skupinové dynamiky.

B. Od ukončení vzdělání v psychoterapii nejméně 3 roky praxe s pacienty (či klienty), aktuální praxe v psychoterapii či její soustavné aplikaci.

C. Min. 80 balintovských skupin (á 90 min.) vedených akreditovaným vedoucím (výhodou je kontinuální skupina). Pro jiné profese (A.b) min. 100 balintovských skupin. Nezapočítávají se balintovské skupiny jako součást vzdělávání v psychoterapii.

D. Být vedoucím balintovské skupiny doporučen k vedení balintovské skupiny (doporučí tehdy, je-li kandidát schopen naslouchat, dokáže se soustředit na vztah a nikoli na expertní diagnostickou či terapeutickou pozici atd.).

E. Vést min. 20 (pro jiné profese - A.b. - min. 30) balintovských skupin pod supervizí nejméně 2 akreditovaných vedoucích (s výhodou je větší počet supervizí u 3 vedoucích), kteří musí kandidáta shodně doporučit. (Kromě kritérií viz D jde m.j. o vytváření bezpečného prostředí a svobodné atmosféry, v níž se všichni spíše učí než že by vedoucí vyučoval.)

F. Vše doložit akreditačnímu výboru balintovské sekce České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti JEP (tvořenému vedoucími balintovských skupin), který kandidáta pozve na interview, příp. kandidát vede skupinu na semináři vedoucích balintovských skupin. Akreditační výbor buď akredituje, odmítne a nebo doporučí další vzdělávání.

G. Podmínkou setrvání v seznamu akreditovaných vedoucích balintovských skupin je průběžná praxe s pacienty (či soustavné využívání psychoterapie v praxi) a vedení balintovských skupin, oboje s přestávkami ne delšími než 3 roky (vedení balintovských skupin možno nahradit účastí na semináři vedoucích balintovských skupin).

Praha, leden 2010
PhDr Karel Koblic, vedoucí balintovské sekce ČPS ČLS JEP

Informace pro zájemce o balintovskou skupinu

Možnosti, jak se účastnit balintovských skupin vedených kvalifikovanými lektory:

a)     příhlásit se na jednu z existujících možností prostřednictvím vedoucích balintovských skupin (viz dále přehled aktivit a seznam kvalifikovaných vedoucích), známé konkrétní termíny:

  • balintovský weekend, Psychoterapeutické středisko Břehová, Praha, 27. – 28. 11.2015, kontakt Dr Bejstová, tel. 222 324 027 (stejný kontakt i         v případě zájmu o intenzívní balintovskou skupinu jedno úterý v měsíci)
  • balintovský weekend Skálova institutu, Praha, 1. weekend v prosinci, kontakt prof. Heller

b) vytvořit skupinu zájemců (i např. regionálně) a oslovit některého z akreditovaných vedoucích balintovských skupin

c) příp. kontaktovat Psychoterapeutické středisko, Břehová 3, 110 00 Praha 1, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 222 324 027 (Dr Bejstová) – ale připravit se na to, že více možností než a) či b) zřejmě nebude

d) Psychosomatická klinika Praha pořádá pravidelné balintovské skupiny pro praktické lékaře a lékaře specialisty. Bližší informace na www.psychosomatika.cz

Hypnózy

Hypnózy

Předseda:
Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychiatrická léčebna  767 40 Kroměříž

Vědecký sekretář:
PhDr. Marie Pečená
Ordinace klinické psychologie
Tererova 1355
149 00 Praha 4 Opatov
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , mobil 608 525 935

Členové výboru sekce:
MUDr. Ivona Hájková (Litoměřice), prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (Brno), MUDr. Jaroslav Kašparů (Pelhřimov), PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc. (Praha)

Sekce pro hypnózu České psychoterapeutické společnosti spolupracuje těsně se sekcí pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Ve spolupráci s ní  organizuje každoročně týdenní  kurzy hypnózy  pro lékaře a klinické (příp. poradenské) psychology v Psychiatrické nemocnici Kroměříž. Obvykle probíhají dva roky po sobě kurzy úvodní a v dalším roce následuje pro jejich absolventy kurz pokračovací.
V roce 2014 je plánován pro lékaře a klinické psychology  31.  úvodní kurz  od 29. září do 3. října v Psychiatrické nemocnici Kroměříž. Zájemci (s uvedením titulu a zaměstnání)  se mohou předběžně hlásit na  mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Podrobné informace s formulářem  závazné přihlášky jim budou zaslány v květnu.

Informace o absolventech kurzů hypnózy, kteří mohou poskytovat hypnoterapii v rámci ambulantní praxe, zajišťuje PhDr. Pavel Humpolíček, PhD. na webových stránkách www.hump.cz/Hypnoterapeute/

Na práci sekce navazuje  monografie S. Kratochvíla „Klinická hypnóza“ (3. vydání, Grada 2009). 

© 2017 České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání