Při zájmu o vstup do sekce kontaktujte prosím vedoucího sekce a zároveň ČLS - členská evidence, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Balintovská sekce

Informace pro vedoucí balintovských skupin:

Nejbližší setkání vedoucích balintovských skupin se uskuteční v úterý 21. června 2022 od 16,30 do 18,30 hod.


Informace pro zájemce o balintovskou skupinu
:

Balintovská sekce České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (www.psychoterapeuti.cz) pokračuje v dlouholeté tradici pořádání kontinuálních balintovských skupin určených pro lékaře, psychology a další pracovníky pomáhajících profesí.

Balintovské skupiny jsou zaměřeny na vztah lékař-pacient a vliv tohoto vztahu na profesionální působení poskytovatele na straně jedné a na příznaky, obtíže a nesnáze pacienta či klienta na straně druhé. Nejsou ani skupinami kasuistickými ani skupinami terapeutickými, jsou erudovaně vedenou diskusí o konkrétním vztahu v tzv. pomáhající profesi.

Pomáhají profesionalitu vztahu kultivovat, působí podpůrně, jsou nepochybnou součástí prevence syndromu vyhoření u profesionálů.

Pořadatel – Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP - balintovská sekce opět žádá o zařazení obou skupin do systémů celoživotního a kontinuálního vzdělávání lékařů a klinických psychologů. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena 4 kredity v každém termínu) jako akce kontinuálního vzdělávání. Garantem akce je MUDr. Ondřej Pěč, PhD. a  PhDr. Karel Koblic.

Skupiny mohou také sloužit k získání kvalifikace ve vedení balintovských skupin.

Jednu skupinu vede akreditovaná (ve shodě s podmínkami International Balint Federation) vedoucí balintovských skupin, klinická psycholožka a psychoterapeutka PhDr. Alena Paloušová.

Skupina se koná v Praze 1, v ordinaci Dr. Paloušové na Malostranském náměstí každé druhé úterý v měsíci (14. 9., 12. 10., 9. 11. a 14. 12. 2021 a 12. 1., 9. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5. a 8. 6. 2022) a je aktuálně naplněna.

Druhou skupinu připravuje a povede opět akreditovaná (ve shodě s podmínkami International Balint Federation) vedoucí balintovských skupin, psychiatra a psychoterapeutka MUDr. Romana Hronová.

Skupina se otevře od února 2022 každou třetí středu v měsíci od 17,00 do 20,15 na detašovaném pracovišti Psychosomatické kliniky, Nad Lávkou 105/6, Praha 6.

Jedná se o tyto termíny: 16. 2.,16. 3.,20. 4.,18. 5.,15. 6. 2022.

Skupiny pracují každý den ve dvou blocích po 90 minutách s přestávkou.

Cena je 350 Kč za jeden blok, tedy 3500 Kč za 5 měsíců konání („semestr“).

Zájemci se mohou obrátit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Praha, říjen 2021

PhDr. Karel Koblic, vedoucí balintovské sekce ČPtS ČLS JEP

 

Možnosti, jak se účastnit balintovských skupin vedených kvalifikovanými lektory:

a) příhlásit se na jednu z existujících možností prostřednictvím vedoucích balintovských skupin (Dr. Paloušová, od ledna 2022 bude otevírat balintovskou skupinu Dr. Hronová)

b) vytvořit skupinu zájemců (i např. regionálně) a oslovit některého z akreditovaných vedoucích balintovských skupin

c) příp. kontaktovat Psychoterapie Břeh, Rašínovo nábřeží 38, 128 00 Praha 2, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – ale připravit se na to, že více možností než a) či b) zřejmě nebude.

d) Psychosomatická klinika Praha pořádá pravidelné Bálintovské skupiny pro praktické lékaře a lékaře specialisty. Bližší informace na www.psychosomatika.cz

únor 2022

 

Kriteria akreditace vedoucího balintovské skupiny v České republice z roku 1999, upravená 2021:

A. VŠ vzdělání:

a) Kvalifikace psychoterapeuta ve zdravotnictví (osvědčení IPVZ o systematické psychoterapii, stejně platný certifikovaný kurz v systematické psychoterapii, atestace z psychoterapie) - s výhodou je zkušenost v dynamické individuální i skupinové psychoterapii.

b) pro jiné profese mimo zdravotnictví, soustavně užívající psychoterapii - úplné vzdělání v psychoterapii s podmínkou zkušenosti individuální i skupinové a znalostmi z psychopatologie a skupinové dynamiky.

B. Od ukončení vzdělání v psychoterapii nejméně 3 roky praxe s pacienty (či klienty), aktuální praxe v psychoterapii či její soustavné aplikaci.

C. Absolvování min. 120 vyučovacích hodin v balintovské skupině (60 skupin á 90 min.) vedených akreditovaným vedoucím (výhodou je kontinuální skupina). Pro jiné profese (A.b) min. 160 vyučovacích hodin. Vždy nejméně 6 vlastních prezentovaných případů.

D. Být vedoucím balintovské skupiny doporučen k vedení balintovské skupiny (doporučí tehdy, je-li kandidát schopen naslouchat, dokáže se soustředit na vztah a nikoli na expertní diagnostickou či terapeutickou pozici atd.).

E. Vést min. 10 (pro jiné profese - A.b. - min. 15) balintovských skupin pod supervizí nejméně 2 akreditovaných vedoucích, kteří musí kandidáta shodně doporučit. (Kromě kritérií viz D jde m.j. o ověření schopnosti vytváření bezpečného prostředí a svobodné atmosféry, v níž se všichni spíše učí, než že by vedoucí vyučoval.)

F. Vše doložit akreditačnímu výboru balintovské sekce České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti JEP (tvořenému vedoucími balintovských skupin), který kandidáta pozve na interview, příp. kandidát vede skupinu na semináři vedoucích balintovských skupin. Akreditační výbor buď akredituje, odmítne a nebo doporučí další vzdělávání.

G. Podmínkou setrvání v seznamu akreditovaných vedoucích balintovských skupin je průběžná praxe s pacienty (či soustavné využívání psychoterapie v praxi) a vedení balintovských skupin, oboje s přestávkami ne delšími než 3 roky (vedení balintovských skupin možno nahradit účastí na semináři vedoucích balintovských skupin).

Praha, září 2021

PhDr. Karel Koblic, vedoucí balintovské sekce ČPS ČLS JEP

 

Aktuální úplný seznam akreditovaných vedoucích balintovských skupin:

(bez titulů, s označením mimopražských)

 

V lednu 2008 jsme se na společném setkání shodli na rozdělení seznamu na dvě části:

a) vedoucí balintovských skupin, kteří průběžně splňují stanovená kriteria:

 • Romana Hronová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Karel Koblic - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Alena Koblicová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Jan Kredba - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Helena Kuželková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   
 • Alena Paloušová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Vlastimil Sojka (Havlíčkův Brod) – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 602 129 517
 • Ludmila Trapková
 • Zuzana Vlačihová


b) vedoucí balintovských skupin, kteří v minulosti splnili kvalifikační kriteria pro vedení balintovských skupin, ale v posledních letech o svých aktivitách neinformují a neúčastní se seminářů vedoucích balintovských skupin:

 • Václav Buriánek
 • Ivana Bartošíková
 • Jaroslava Goldová
 • Lenka Kalousová
 • Darja Kocábová
 • Jan Kožnar
 • Valerie Pellarová (Hradec Králové)
 • Jiří Růžička

Zemřeli vedoucí balintovských skupin Olga Bejstová, Zdeněk Eis, Jiří Heller, Jaroslav Skála a Antonín Šimek.

duben 2021

 

Hypnózy

2021-2026

Předseda:
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ruská 710/80

101 00 Praha 10

Tel.: 603 857 158

Vědecký sekretář:
PhDr. Lenka Gazdová (Kroměříž, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Členové výboru:

PhDr. Marie Pečená (Praha, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Šárka Bezvodová (Praha, e-mail: sarka.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

PhDr. David Unger (Kroměříž, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

PhDr. Alena Javůrková (Praha, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

PhDr. Jaroslava Raudenská (Praha, e-mail: jaroslava.raudenska@lfmotol.cuni.cz)

Čestný předseda prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (Kroměříž, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Více informací na http://hypnosekce.cz

 

 

Integrativní psychoterapie

Pracovní skupina pro integrativní psychoterapii

V posledních 20ti letech je na psychoterapeutickém poli vývoj vzájemného obohacování se mezi jednotlivými psychoterapeutickými školami. Psychoterapeuti ve svém osobním psychoterapeutickém vývoji taktéž nezůstávají v jednom systému, ale tak, jak je klientela tlačí, vzdělávají se dále v dalších směrech a tím svou praxi obohacují.

V našem státě od 60-tých let zda byla budována široká základna eklektické psychoterapie, zvláště v neurotických a osobnostních poruchách a v závislostech. Po sametové revoluci na začátku 90-tých let, kdy se v této oblasti etablovala celá řada psychoterapeutických institutů vzdělávajících v různých psychoterapeutických směrech a kdy se otevřely nekonečné informační možnosti díky knihám či textům, cestování a internetu, vznikla jasná potřeba se v integrativních snahách v psychoterapii setkávat na různých platformách. Nejvíce k tomu přispívá Evropská asociace integrativní psychoterapie (EAIP) a Společnost pro výzkum integrace v psychoterapii (SEPI). Na mezinárodních konferencích integrativních snah je možno získávat velmi cenné informace z programů, které se opírají o potvrzení z výzkumu (Evidence based) a nových inovativních pohledů na různé možnosti týkající se jak přístupu k jednotlivým diagnózám, tak k různé klientele.

Pracovní skupina, která se nyní právě zakládá, si klade za cíl vzájemně se informovat o přístupech a programech, které se v České republice používají. Rádi bychom se setkávali (online i FtF) na odborných seminářích, které budou zaměřeny hlavně diskusně na určité téma.

Zájemci mohou kontaktovat vedoucí sekce Magdalenu Frouzovou na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

{/sliders}

Vyhledávání