Dopis České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP ministru zdravotnictví

Dne 6. 11. 2020 zaslala ČPtS panu ministru zdravotnictví dopis ohledně podpory psychoterapeutické péče. Dopis stejného znění byl zároveň odeslán panu premiérovi:

Reakce ČAP na výše zmíněný dopis ze dne 10. 11. 2020

Odpověď ministra zdravotnictví ze dne 12. 11. 2020

Reakce ČPtS na dopis ČAP ze dne 13. 11. 2020

 

Vyhledávání