ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

S velkou úctou a hlubokým smutkem jsme přijali zprávu o úmrtí naší kolegyně psycholožky, psychoterapeutky a supervizorky Darji Kocábové.

Chceme tímto celé rodině vyjádřit upřímnou soustrast.

Byla vzdělanou a zkušenou průvodkyní celých generací odborníků naší psychoterapeutické obce. Spoluvytvářela základy vysokého etického standardu. Uměla stát pevně v realitě, přímá a střízlivá, prostá předsudků a sebeklamu. Měla v sobě důstojnost královny a zároveň byla společenská a zábavná. Svou práci hluboce prožívala a byla jí oddaná.

Zůstane v naší paměti jako obdivuhodná žena, jejíž zásadou bylo, že celé vzdělávání má směřovat k tomu, aby člověka zušlechtilo a neztratil víru ve vyšší ideu. Zůstává proto pro nás významnou a uznávanou čestnou členkou ČPtS.

S úctou za výbor ČPtS, dne 10.3.2023

Marie Pečená