ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká psychoterapeutická společnost

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Dovoľte nám v mene organizátorov Vás pozvať na XXXIII. Česko-slovenskú psychoterapeutickú konferenciu, v dňoch 21.- 23.10. 2021 v Piešťanoch, ktorej hlavnou témou je Frustrácia ako výzva“

Konference Piestany 2021

 

Prezident konferencie

PhDr. Zita MICHLEROVÁ – predsedníčka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Organizátori podujatia
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť a Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

 

Srdečne Vás na stretnutie do Piešťan pozývame.

Pripomínane, že  prihlásenie aktívnej účasti je možné: do 15. 8. 2021

Všetky potrebné informácie o konferencii nájdete na webovej stránke, ktoré búdu v závislosti od pandemickej situácie priebežne aktualizované: http://kongres-kami.sk/psychoterapia/