32. československá psychoterapeutická konference 13. - 16. 11. 2019

Milí členové České psychoterapeutické společnosti,

rádi bychom vás pozvali na 32. Česko-slovenskou psychoterapeutickou konferenci.

Tématem konference jsou Kompetence a osoba psychoterapeuta. Toto
téma může být důležité pro nás všechny. Je důležité pro náš profesionální růst, ale i
pro hledání společné komunikace mezi sebou, s klienty i se společnosti.

Svět i společnost mají tendenci se rozdělovat. Podobně rozděleně funguje naše
psychoterapeutická obec. Není to pro nás ani naše klienty dobré. Snižuje to kredit před
úřady i společnosti. Je důležité hledat témata, která nám pomohou společně hledat a
tvořit. Téma kompetencí a osoby psychoterapeuta může takovým tématem být.

Téma navazuje na vývoj v Evropě i ve světě, kde se v poslední době vynořila
potřeba stanovit kompetence psychoterapeuta při provádění psychoterapie. Jak se
dívat na kompetence psychoterapeuta může být různé z pohledu různých
psychoterapeutických směrů. Můžeme společně uvažovat o tom, co nás spojuje a
v čem vidíme svět odlišně, ne nutně nepřátelsky.

Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné setkání.
Rádi bychom, aby konference byla platformou pro společné diskuze, místem, kde se
můžeme lidsky potkat.

Ján Praško
Předseda České psychoterapeutické společnosti

Webové stránky kongerence: http://www.psychoterapeutickakonference2019.cz

Vyhledávání