S lítostí oznamujeme, že ve věku 101 let zemřel jeden z čestných členů ČPtS prof. Ferdinand Knobloch

© 2017 České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání