Zemřela Jiřina Šiklová

Zemřela Jiřina Šiklová, dáma velkého rozhledu po sociálních dějích ve společnosti.

 

Jiřina Šiklová se po celý svůj život aktivně účastnila na společensko-politickém dění a svým postojem, který nejen proklamovala ale i žila, dovedla ovlivňovat obrovskou spoustu lidí. Někdy se mohla mýlit, ale vždy byla schopná nést za své jednání zodpovědnost, ve svém náhledu se vyvíjet a hlavně nikdy si nestěžovala. Schopnost sebereflexe ji dovedla k výcviku v psychoterapii, což prohloubilo její schopnost přijetí a tím i pochopení složitých jevů ve společnosti a v nitru nás samých.

Vždy byla autentická a originální ve svých interpretacích. Uměla se přizpůsobit (ve vazbě, na fakultě, kde přednášela, ve zlých dobách uklízela a v dobách dobrých založila katedru), promluvit smysluplně s člověkem z jakékoli společenské vrstvy a být stále otevřeným, v dobro věřícím konstruktivním člověkem.

Život Jiřiny Šiklové velmi zřetelně ukazuje na dějiny českého národa, kde ona sama představuje ty jedny z nejlepších z nás.

© 2017 České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání