Datum: Pátek 5. 4. 2019 od 10:00 do 13:30 hod. 
Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2

Program:

  9.30 až 10.00            Registrace

10.00 až 10.30            PhDr. Magdalena FROUZOVÁ

„Formulace případu" jako diagnostický a psychoterapeutický nástroj“ (abstrakt: Formulace případu je teoreticky založené vysvětlení dle psychoterapeutického směru či konceptualizace informace získané z klinického vyšetření. Je používána ke sdělení hypotézy a vytváření rámce pro vhodný léčebný přístup. Tento proces probíhá v přímé spolupráci s pacientem tak, aby lépe rozuměl svým potížím, jejich propojením do určitého symptomu a aby se aktivně účastnil na terapeutickém plánu, který se tak, jak se pracovní hypotéza mění, se také upravuje další postup v léčbě. Tento nástroj se používá v praxi jak v ústní, tak písemné podobě a nejvíce oceňovaný je frekventanty psychoterapeutického výcviku. Autorka referátu seznámí s některými dalšími podrobnostmi týkající se vytváření a další práce na formulaci případu.)
15 min diskuze

10.45 až 11.15            doc. Mgr. Tomáš ŘIHÁČEK, Ph.D.

„Diagnostika a psychoterapie: některé současné přístupy“
15 min diskuze

11.30 až 12.00          přestávka, občerstvení, kuloárové diskuze

12:00 až 12:30         PhDr. Ludmila TRAPKOVÁ, MUDr. Vladislav CHVÁLA

"Indikace k psychoterapii v psychosomatice"
15 min diskuze

12.45 až 13.15         Mgr. Roman TELEROVSKÝ

"Zahajování psychoanalýzy a psychoterapie – od diagnostikujícího posuzování k iniciování jedinečné rozmluvy v prvním interview"
15 min diskuze

13:15 až 13:30        DISKUZE A ZÁVĚR

Akce je pro účastníky bezplatná.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účast na vědecké schůzi bude zařazena do programu postgraduálního vzdělávání pro lékaře, klinické psychology a zdravotní sestry. Účastníci obdrží certifikát s příslušnými kredity.

Odborní garanti:

MUDr. Ludmila Dušková

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc.

 

Od 14,00 do 17,00 hodin se bude na stejném místě konat Vědecká schůze Společnosti psychosomatické medicíny

© 2017 České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání