Dopis členům společnosti ČPS duben 2014

Vážené kolegyně a kolegové,

končí volební období současného výboru České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a v příloze tohoto dopisu tak dostáváte:

a) informaci o všech navržených kandidátech do výboru nového,

b) samostatný orazítkovaný volební lístek pro korespondenční volby

c) volební obálku se zpáteční adresou a se známkou.

Do nového funkčního období od roku 2014 do roku 2018 můžete volit označením (zakroužkováním čísla) maximálně 9 kandidátů na zaslaném orazítkovaném listě, vložením do označené obálky a odesláním na adresu: sekretariát ČPS, Mgr. Petra Horáková, U Zvonařky 15,

120 00 Praha 2 nejpozději do 15. května 2014 (datum poštovního razítka).

Obálky rozlepí na valné hromadě (viz níže) zvolená volební komise, která na místě také vyhlásí výsledky voleb.

Současně Vás výbor České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP zve na valnou hromadu, která se uskuteční 20. května 2014 od 14 do 16 hodin v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2 (stanice metra I. P. Pavlova).

Na programu bude:

 • schválení programu
 • volba volební komise
 • volba návrhové komise
 • schválení počtu členů budoucího výboru
 • zpráva o činnosti
 • zpráva o hospodaření
 • zpráva revizní komise
 • zpráva etické komise
 • stanovy
 • etický kodex
 • disciplinární řád
 • volba disciplinární komise
 • vyhlášení výsledků voleb
 • různé

Na valnou hromadu zveme nejen pro příležitost formálně i neformálně práci společnosti a končícího výboru bilancovat, ale také proto, že budeme přijímat samostatné stanovy ČPS ČLS JEP (a nebudeme se nadále řídit pouze stanovami celé ČLS JEP) a etický kodex (na našich stránkách - www.psychoterapeuti.cz – bude k dispozici ve dvou připravených alternativách dříve, než dostanete tento dopis).

Přeji příjemné jaro a těším se na setkání s vámi 20.5.2014.

Praha 15.4.2014

PhDr. Karel Koblic
předseda ČPS ČLS JEP

Vyhledávání