Webinář Od psychopatologie k psychoterapii - závislosti Kamil Kalina 8. 6 2022

OD PSYCHOPATOLOGIE K PSYCHOTERAPII – ZÁVISLOSTI

Pořadatel: Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

Termín konání: 8. června 2022 (link bude účastníkům zaslán nejpozději den předem)

Čas konání: 17:00 až 20:00 

Platba předem: pro členy ČPtS 200,- Kč na č.ú. ČLS JEP: 500617613/0300, VS: 080622, do poznámky napište své jméno (cena pro nečleny 400,- Kč)

Přihlášky na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (titul, jméno, příjmení, evidenční číslo člena ČLK, pracoviště, telefon, emailový kontakt)

Kód akce: 080622

Přednášející a odborný garant: Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Pracoviště: Klinika adiktologie, 1.LF UK; SANANIM, z.ú.

Anotace: Webinář si klade za cíl zprostředkovat zainteresované lékařské veřejnosti soudobý integrovaný (bio-psycho-sociální) koncept závislostní poruchy a ukázat na něm jednak psychopatologická východiska, jednak možnosti a meze terapeutických intervencí. Dále se bude zabývat pohledem hlavních psychoterapeutických směrů na závislostní poruchy a využitím jejich přístupů v psychoterapeutické praxi. Zvláštní pozornost bude věnována problematice duálních poruch jako komplikaci i výzvě pro psychoterapii. Součástí webináře budou klinické ilustrace a kasuistické příklady z bohaté praxe autora.

PROGRAM

(v čase je vždy zahrnuto 30 min. prezentace, 15 min. diskuse)

17.00-17.45 Modul 1: Integrovaný (bio-psycho-sociální) koncept závislostní poruchy

17.45-18.30 Modul 2: Závislostní poruchy z hlediska hlavních psychoterapeutických směrů, možnosti a meze terapeutických intervencí

18.30-19.15 Modul 3: Duální poruchy jako komplikace závislostních poruch a jejich léčby

19.15-20.00 Modul 4: Duální poruchy jako výzva pro psychoterapii

 

Kredity: 4

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vyhledávání